ankieta online

Dywersyfikacja aktywności w gospodarstwach agroturystycznych

Szanowna Pani / Szanowny Panie Jestem studentką III roku kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Piszę pracę licencjacką na temat: “Dywersyfikacja aktywności w gospodarstwach agroturystycznych w gminie Bałtów“. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Wszystkie pytania zawierają jedną odpowiedź oprócz tych, gdzie wskazano inaczej. Udział w badaniach jest dobrowolny. Ankieta jest skierowana wyłącznie do właścicieli gospodarstw agroturystycznych w gminie Bałtów.
 • Od kiedy Pan/Pani prowadzi swoją dzialalność agroturystyczną?
  • Mniej niż rok (i nowo rejestrowany)
  • od roku do 2 lat
  • od 2 lat do 5 lat
  • więcej niż 5 lat
 • Jak ocenia Pani/Pan warunki i możliwości rozwoju agroturystyki w swojej gminie?
  • bardzo dobre
  • dobre
  • średnie
  • złe
 • Czy i w jaki sposób Władze / Samorządy lokalne pomogły Pani /Panu w działalności agroturystycznej?
  Tak Nie
  szkolenia
  kursy
  pokazy
  doradztwo indywidualne
  niskooprocentowane kredyty
  inne
 • Jakie kategorie gości korzystają najczęściej z Pani/Pana usług?
  • rodziny
  • grupy towarzyskie
  • indywidualni goście
 • Proszę podać przeciętny czas przebywania turystów w Pani/Pana gospodarstwie
  • 1-2 dni
  • 3-4 dni
  • 5-7 dni
  • 7 i więcej dni
 • W jaki sposób turyści mogą spędzać czas wolny w Pani/Pana gospodarstwie?
  • ogniska, grill
  • możliwość uczestniczenia w pracach polowych (np. żniwa)
  • jazda konna
  • przejażdżki bryczką
  • wypożyczanie rowerów
  • spacery
  • zbieranie grzybów
  • inne
 • Czy oferuje Pan / Pani usługi gastronomiczne ? Jeśli Tak to jakie?
  *
 • Czy w Pani/Pana gospodarstwie istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych produkowanych w gospodarstwie?
  tak nie
  mięsa i jego przetworów
  owoców, warzyw
  przetworów owocowych, warzywnych
  mleka i jego przetworów
  jaj
  pieczywa
  ciast
  specjalnych potraw regionalnych
  inne
 • Jaką stosuje Pani/Pan formę usług turystycznych?
  • letnia
  • zimowa
  • caloroczna
  • inne
 • Liczna noclegów korzystających z oferty agroturystycznej w Pani/Pana gospodarstwie:
  • wzrasta
  • maleje
  • utrzymuję się na stałym poziomie
 • Czy turyści wracają do Pani/ Pana gospodarstwa?
  • tak
  • nie
 • Tutaj wpisz Proszę podać czynniki które przyciągają turystów do Pani / Pana gospodarstwa? ...
  • lokalizacja
  • cena
  • standard kwater
  • zakres świadczonych usług
  • inne
 • Czy i w jaki sposób reklamuje Pani /Pan swoją ofertę agroturystyczną ?
  • ulotki
  • foldery
  • targi
  • biura informacji turystycznej
  • reklama prasowa
  • inne
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl