ankiety

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Celem badania jest usprawnienie procesów komunikacji na wszystkich szczeblach, dlatego prosimy o szczere o otwarte wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • powyżej 51
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
  • MBA itp
 • Staż pracy
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • powyżej 16 lat
 • Charakter wykonywanej pracy
  *
  • administracyjna/umysłowa
  • fizyczna
  • stanowisko kierownicze niższego/średniego szczebla
  • stanowisko kierownicze wyższego szczebla
 • Komunikacja wewnętrzna w Pana/Pani miejscu pracy przede wszystkim:
  *
  • Pełni funkcję przekazywania poleceń
  • Jest głównym źródłem informacji
  • Pomaga w zrozumieniu zleconych zadań
  • Jest formą budowania relacji ze współpracownikami
 • Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz instytucji ma wpływ na jakość pracy ?
  *
  • Tak, jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ
  • Tak, ma duży wpływ
  • W niewielkim stopniu wpływa na jakość
  • Nie ma żadnego znaczenia
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w instytucji i przepływ informacji wewnątrz zespołu pracowników.
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Żle
 • Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji niezbędnych do realizowania swoich obowiązków?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w instytucji
  • Tak
  • Nie
 • Czy wie Pan/ Pani gdzie może znaleźć potrzebne informacje?
  • Tak
  • Nie
 • Czy w obszarze w której Pani/Pan pracuje brane są pod uwagę opinie pracowników?
  • Tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jakie instrumenty komunikacji z pracownikami stosuję się w Pani/Pana instytucji (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  • Intranet
  • Spotkania
  • Tablice ogłoszeń
  • e-maile
  • broszury
  • zarządzenia
  • imprezy integracyjne
  • rozmowy korytarzowe/plotki
  • inne
 • Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w organizacji w skali od 1 do 5 pomiędzy (5-bardzo dobrze, 1-bardzo źle
  bardzo dobrze dobrze średnio żle
  szefem a pracownikiem
  szefami
  pracownikami
  działami
  bardzo żle
 • aką drogą w Pana/Pani instytucji dociera do pracowników więcej informacji?
  • Formalną
  • Nieformalną
 • Jakie Pani/Pana zdaniem istnieją bariery utrudniające skuteczną komunikację wewnątrz instytucji ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
  • Niedoinformowanie
  • Nieufność wobec siebie
  • Brak bezpośrednich kontaktów między wszystkimi pracownikami
  • Zbyt duża ilość informacji
  • Zbyt długi czas dotarcia informacji z górnych szczebli do niższych
  • Sprzeczność w przekazywanych informacjach
  • Blokowanie informacji przez kierownictwo
  • Blokowanie informacji przez pracowników
  • Plotki
 • Czy w instytucji w której Pani/Pan pracuje system komunikacji wymaga poprawy?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy Pana/Pani zdaniem opinie pracowników zmieniają coś w obiegu informacji w instytucji w której Pan/Pani pracuje?
  • Tak, są kluczowe
  • Mają średnie znaczenie
  • Nie mają większego znaczenia
 • Czy według Pani/Pana dobra komunikacja zwiększa efektywność pracy i motywację?
  • Tak, podnosi chęć do pracy
  • Nie, nie ma znaczenia
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się w instytucji w której Pan/Pani pracuje ?
  • Przebiega ona bardzo sprawnie, nie wymaga poprawy
  • Jedynie niewielkie szczegóły wymagają poprawy
  • Uważam, że jest na niskim poziomie i wymaga natychmiastowej poprawy
  • Nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl