ankiety online

Media w życiu dzieci z rodzin wielodzietnych

Jestem studentką. Piszę pracę magisterską na temat „Media w życiu dzieci z rodzin wielodzietnych”. Zależy mi na poznaniu opinii rodziców wobec powyższego tematu. Proszę o wypełnienie ankiety zgodnie z Państwa osądami i odczuciami. Ankieta jest anonimowa a udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Proszę o zaznaczenie „x” odpowiedzi przy każdym pytaniu, w którym możliwy jest wybór odpowiedzi., ewentualnie tam gdzie jest wskazanie udzielenia kilku odpowiedzi, lub dopisać własną.
 • Płeć dziecka?
  *
  • Dziewczynka
  • Chłopczyk
 • Wiek dziecka?
  *
  • 7 lat
  • 8 lat
  • 9 lat
 • Wykształcenie matki?
  *
  • Podstawowe
  • Zasadnicze zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Wykształcenie ojca?
  *
  • Podstawowe
  • Zasadnicze zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Struktura rodziny?
  *
  • Pełna
  • Niepełna
  • Zrekonstruowana
 • Liczba dzieci w rodzinie?
  *
  • Troje
  • Czworo
  • Pięcioro i więcej
 • Ile średnio godzin dziennie spędza Pani/Pana dziecko przed TV?
  *
  • Mniej niż godzinę
  • 1 godzinę
  • 2-3 godziny
  • 4-5 godzin
  • 6 i więcej godzin
 • Ile średnio godzin dziennie spędza Pani/Pana dziecko przed komputerem?
  *
  • Mniej niż godzinę
  • 1 godzinę
  • 2-3 godziny
  • 4-5 godzin
  • 6 i więcej godzin
 • Jak często Pani/Pana dziecko korzysta z TV i Internetu?
  *
  • Codziennie
  • Co kilka dni
  • Raz w tygodniu
 • Jakie programy najczęściej ogląda Pani/Pana dziecko w TV? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • Seriale
  • Programy muzyczne
  • Reality show
  • Filmy
  • Teleturnieje
  • Wiadomości
 • Do czego najczęściej wykorzystuje Pani/Pana dziecko komputer i Internet? Proszę zaznaczyć maksymalne 3 odpowiedzi
  *
  • Gry
  • Nauka
  • Surfowanie po Internecie
  • Rozrywka
  • Kontakt z innymi ludźmi
  • Nie posiadam komputera
 • Dlaczego Pani/Pana dziecko ogląda TV?
  *
  • Bo lubi
  • Bo są ciekawe filmy
  • Bo nie ma przyjaciół
  • Bo rodzic nie poświęca dziecku czasu
 • Dlaczego Pani/Pana dziecko korzysta z Internetu?
  *
  • Bo potrzebuje wiadomości na zajęcia szkolne
  • Gra w gry
  • Kontaktuje się z innymi ludźmi
  • Bo lubi
 • W jakie gry Pani/Pana dziecko gra? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • Strategiczne
  • Sportowe
  • Logiczne
  • Przygodowe
  • Zręcznościowe
  • Symulatory
 • Jakie korzyści według Pani/Pana uzyskuje dziecko dzięki oglądaniu telewizji?
  *
  • Wiadomości o świecie
  • Pogłębianie wiedzy
  • Dostęp do kultury
  • Możliwości by walczyć z problemami rodzinnymi (np. agresją)
 • Jakie korzyści według Pani/Pana uzyskuje dziecko dzięki Internetowi?
  *
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Programy edukacyjne
  • Forma odpoczynku
 • Jaka atmosfera panuje według Pani/Pana w domu?
  *
  • Pożycie rodziców, opiekunów jest właściwe
  • Raczej zgodne, panuje miła, rodzinna atmosfera
  • Raczej niegodne, w domu są często kłótnie
 • Jakie problemy występują w Pani/Pana rodzinie?
  *
  • Agresja
  • Alkoholizm
  • Nie ma problemów
 • Czy w Pani/Pana rodzinie jest czas na rozmowy z dziećmi?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy Pani/Pana dziecko ma jakieś hobby, któremu poświęca czas?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie była twierdząca (Tak), proszę podać hobby dziecka
 • Czy w Pani/Pana domu obowiązują jakieś zasady, które wszyscy przestrzegają?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Jakie metody wychowawcze Pani/Pan stosuje w swojej rodzinie?
  *
  • Nagrody
  • Kary
  • Nic
 • Jak najczęściej spędza wolny czas Pani/Pana dziecko? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • Uprawia sport
  • Surfuje po Internecie
  • Ogląda TV
  • Gra na konsoli/komputerze
  • Słucha muzyki
  • Czyta książki/czasopisma
  • Spotyka się ze znajomymi
 • Skąd najczęściej Pani/Pana dziecko czerpie wiedzę? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • Ze szkoły
  • Z internetu
  • Z książek
  • Z TV
  • Od rówieśników
 • Czy Pani/Pan uważa, że poprzez spędzanie czasu przed V czy też komputerem dziecko:
  *
  Tak Nie
  Zaniedbuje obowiązki domowe
  Jest bardziej agresywne
  Ogranicza swoje kontakty z rówieśnikami
  Ogranicza zabawy ruchowe
 • Które medium Pani/Pana zdaniem jest najbardziej niebezpieczne dla dziecka? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • TV
  • Radio
  • Internet
  • Prasa
 • Które medium jest najbardziej bezpieczne dla Pani/Pana dziecka?
  *
  • TV
  • Radio
  • Internet
  • Prasa
 • Czy Pani/Pan uważa, że agresja przekazywana w środkach masowego przekazu zwiększa atrakcyjność programu i przyciąga uwagę?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Kto ma największy wpływ na zachowanie Pani/Pana dziecka?
  *
  • Rodzina
  • Rówieśnicy
  • Szkoła
  • TV
  • Internet
  • Gry
  • Książki
 • Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy zgadza się Pani/Pan z tym, że media wywierają pozytywne stosunek na odbiorcę?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Z których spośród poniższych możliwości rozrywki korzysta Pani/Pana dziecka? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  *
  • Kursy językowe
  • Korepetycje z przedmiotów ścisłych
  • Sport
  • Gra na instrumentach muzycznych
  • Zajęcia plastyczne
  • Nie korzysta
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl