ankieta online

Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej. Ankieta jest anonimowa.
 • Województwo:
  *
 • Wielkość przedsiębiorstwa:
  *
  • mikro <10
  • małe <50
  • średnie <250
 • Profil działalności:
  *
  • usługowa
  • handlowa
  • produkcyjna
 • Płynność finansowa kojarzy się Pani/Panu z (proszę o zaznaczenie jednej lub dwóch odpowiedzi):
  *
  • zdolnością wypłacania wszelkich zobowiązań
  • bezpieczeństwem funkcjonowania firmy
  • możliwością rozwoju przedsiębiorstwa
 • Czy stosuje Pani/Pan mierniki płynności finansowej w postaci:
  *
  • wzorów ekonomicznych
  • zwykłej oceny na podstawie posiadanej gotówki i zobowiązań
 • Czy uważa Pani/Pan, że utrata płynności finansowej jest znaczącym czynnikiem ekonomicznym prowadzącym do upadłości firmy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy boi się Pani/Pan ewentualnej utraty płynności finansowej w swojej firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Gdzie podczas prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej zauważa Pani/Pan znaczenie płynności finansowej?
  *
 • Czy uważa Pani/Pan że płynność finansowa jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych wpływających na rozówj firmy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie zastanawiałem się nad tym
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl