ankieta

Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki

Szanowna/y/ Pani/e/, Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników. Prosimy o szczere odpowiedzi, zgodne z Pani/a odczuciami. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!
 • I. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
  *
  • korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
  • korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
  • korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
  • korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
  • korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
  • poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
  • spędzam wolny czas
  • uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
  • uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
  • uczę się / pracuję
  • wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
 • II. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”).
  1 2 3 4 5
  ocena
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  1 2 3 4
  warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
  wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
  godziny otwarcia
  pracowników biblioteki
  5
  ND
 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 13-15
  • 16-19
  • 20-24
  • 25-44
  • 45-60
  • powyżej 60 lat
 • Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
  *
  • student
  • doktorant
  • nauczyciel akademicki
  • inne
 • Jak często korzystał Pan/Pani z usług biblioteki?
  *
  • kilka razy w tygodniu
  • kilka razy miesiącu
  • przynajmniej raz w miesiącu
  • rzadziej niż raz w miesiącu
  • przynajmniej raz w roku
  • korzystam sporadycznie (rzadziej niż raz w roku)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl