ankieta online

Dogoterapia jako metoda usprawniająca

Witam serdecznie. Jestem studentką fizjoterapii UJK w Kielcach. Piszę pracę magisterską na temat dogoterapii. Bardzo proszę o uzupełnienie anonimowej ankiety, skierowanej do rodziców, opiekunów oraz wszystkich tych, którzy mieli styczność z tą formą terapii. Jednocześnie informuję, iż wyniki będą wykorzystane wyłącznie do pracy badawczej. Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę.
 • Płeć uczestnika zajęć z dogoterapii.
  *
  • dziewczynka
  • chłopiec
 • Wiek uczestnika zajęc z dogoterapii (po wpisaniu cyfry trzeba dopisac słowo, np. 8 lat)
  *
 • Miejsce zamieszkania.
  *
  • miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
  • miasto od 151 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • miasto od 50 tys. do 150 tys. mieszkańców
  • miasto do 50 tys. mieszkańców
  • wieś
 • Z jakiego powodu dziecko korzysta z dogoterapii? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespół Downa
  • autyzm
  • ADHD
  • słabe napięcie mięśniowe
  • zaburzenia mowy
  • zaburzenia wzroku
  • zaburzenia słuchu
  • zaburzenia równowagi
 • Jak często korzysta dziecko z dogoterapii?
  *
  • raz w miesiącu
  • dwa razy w ciągu miesiąca
  • raz w tygodniu
  • dwa razy w ciągu tygodnia
 • Przez jaki okres uczęszcza dziecko na zajęcia z dogoterapii?
  *
  • 1-6 miesięcy
  • 6-12 miesięcy
  • 12-24 miesięcy
  • ponad 2 lata
 • Jak długo trwają jedne zajęcia ?
  *
  • do 30 minut
  • od 30 do 45 minut
  • od 45 do 60 minut
  • powyżej godziny
 • Z jakiej formy zajęć korzysta dziecko?
  *
  • indywidualne
  • grupowe
 • Czy zauważył(a) Pan(i), że zabawy z psem wpływają na aktywność fizyczną dziecka?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Na co zwraca Pan(i) szczególną uwagę jeśli chodzi o właściwości psa? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • cechy fizyczne psa, tj. wielkość, kolor sierści itp.
  • cechy określające charakter, związane głównie z rasą psa
  • ogólne cechy osobowościowe, związane z naturą psa
  • nie mam zdania
 • Które cechy według Pani/ Pana są wyjątkowo ważne? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • kolor sierści
  • długość sierści
  • wielkość psa
  • jest to bez znaczenia
 • Które z wymienionych cech osobowości wg Pani/Pana posiada pies-terapeuta? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • łagodny
  • posłuszny
  • odporny na stres
  • cierpliwy, lubiący pieszczoty
  • wesoły, zrównoważony
  • żadne z powyższych
 • Czy na podstawie obserwacji zachowania dziecka i psa może Pan(i) stwierdzić, że istnieje pomiędzy nimi szczególny rodzaj więzi?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jeżeli tak, przejawia się ona (można zaznaczyć kilka):
  *
  • brakiem lęku przed zwierzęciem
  • porozumieniem „bez słów"
  • obustronną radością ze wspólnej zabawy i ćwiczeń
  • zachowaniem psa adekwatnym do nastroju pacjenta
 • Czy według Pani/ Pana obecność zwierzęcia na zajęciach wpływa na relacje pacjenta z innymi ludźmi?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy Pani/ Pana zdaniem kontakt z psem może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie pozytywnych emocji pacjenta?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Może Pan(i) stwierdzić, że pies włączany do standardowych form pracy z dzieckiem (można zaznaczyć kilka):
  *
  • rozwija zdolności dziecka do uczenia się
  • wpływa na motywację do pracy i jej efekty
  • doskonali umiejętności społeczne, kształtuje wrażliwość
  • nie pełni żadnej z powyższych ról
 • Podczas zajęć z udziałem psa zauważył(a) Pan(i), że dziecko (można zaznaczyć kilka):
  *
  • uspokaja się i relaksuje
  • chętniej wykonuje polecenia i zadania rehabilitacyjne
  • cniechętnie nawiązuje kontakt zarówno z psem jak i terapeutą
  • okazuje lęk przed kontaktem z żywym zwierzęciem
  • nie zauważyłem (-am) zmian w zachowaniu
 • Według Pani/ Pana największą radość w trakcie zajęć dziecko czerpie z:
  *
  • kontaktu z psem i wykonywanych z nim ćwiczeń
  • kontaktu z terapeutą i wykonywanych z nim ćwiczeń
  • taką samą radość czerpie zarówno z obcowaniem z psem jak i terapeutą
 • Czy zaobserwowała Pani/ Pan poprawę stanu zdrowia dziecka po zajęciach z dogoterapii? Jeśli tak, to jakie? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • nie
  • poprawa lokomocji
  • poprawa koordynacji ruchowej
  • poprawa koncentracji
  • poprawa równowagi
  • zmniejszenie przykurczu mięśniowego
  • lepsza orientacja w przestrzeni
  • większa pewność siebie, odwaga
  • zwiększenie samodzielności dziecka
  • dziecko stało się spokojniejsze, umie panować nad złymi emocjami
 • Czy oprócz terapii z udziałem psa stosowane są u dziecka inne metody leczenia? (można zaznaczyć kilka)
  *
  • nie
  • hipoterapia
  • muzykoterapia
  • terapia logopedyczna
  • kinezyterapia
  • fizykoterapia
  • masaż leczniczy
 • Jak ocenia Pan(i) efekty dogoterapii w skali 1-5 (1-bardzo złe, 5- bardzo dobre) ; (po wpisaniu cyfry należy dopisac słowo np 1złe, 2slabe, 3przecietn
  *
 • Czy Narodowy Fundusz Zdrowia lub inna organizacja dofinansowują dogoterapię Państwa dziecka? Jaka?
  *
  • tak
  • nie
 • Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o dogoterapii?
  *
  • od lekarza
  • od fizjoterapeuty
  • od znajomych
  • z Internetu
  • z prasy
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl