ankieta

Kampania negatywna

 • Płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 55+
 • Miejsce zamieszkania
  • wieś
  • miasto do 20tys.
  • miasto od 21tys. do 50tys.
  • miasto od 51 tys. do 100 tys.
  • miasto od 101 tys. do 500 tys.
  • miasto od 500 tys.do 1 mln.
  • miasto powyżej 1 mln.
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe
 • Określa Pan/Pani swoją orientację polityczną jako
  • liberalną
  • prawicową
  • lewicową
  • ludową
  • żadna z wymienionych
 • Jaka jest Pana/Pani opcja polityczna:
  • PIS
  • PO
  • PSL
  • SLD
  • Twój Ruch
 • Oglądając negatywną reklamę wyborczą w telewizji
  • oglądam do końca z zaciekawieniem
  • oglądam z obrzydzeniem
  • oglądam, ale jest mi obojętna
  • od razu zmieniam program
 • Negatywna reklama wyborcza w telewizji wywołuje w Panu/Pani
  • gniew
  • obrzydzenie
  • ciekawość
  • rozbawienie
 • Negatywna reklama wyborcza w telewizji
  • pokazuje wady polityków i to jest dobre
  • pokazuje wady polityków i to jest złe
 • Negatywna kampania wyborcza jest
  • potrzebna
  • niepotrzebna
 • Negatywna kampania wyborcza jest
  • etyczna
  • nieetyczna
 • Negatywnej kampanii wyborczej powinno być
  • więcej
  • mniej
  • w ogóle nie powinno być
 • Negatywna kampania wyborcza wpływa na Pana/ Pani wybory polityczne
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Negatywna kampania wyborcza
  • pomaga partiom, które ją stosują
  • szkodzi partiom, które dyskredytują przeciwników politycznych
  • pomaga podjąć decyzję niezdecydowanym wyborcom
  • odstrasza obywateli od udziału w wyborach i zmniejsza frekwencję
 • Gdzie najczęściej spotyka się Pan/ Pani z negatywną kampanią wyborczą
  • Telewizja
  • Prasa
  • Internet
  • Radio
  • Billboardy
 • Negatywną reklamę wyborczą w telewizji
  • łatwiej zapamiętać niż pozytywną
  • trudniej zapamiętać niż pozytywną
  • jest mi obojętna i nie staram się jej zapamiętać
 • Czy podczas wyborów parlamentarnych spotkał się Pan/Pani z przejawami kampanii negatywnej
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Co wg Pana/Pani charakteryzuje kampanię negatywną
 • Informacje wyborcze najczęściej śledzi Pan/Pani w
  • telewizji
  • radiu
  • prasie
  • Internecie
 • Najlepiej zapamiętywane przez Pana/ Panią komunikaty wyborcze, to te w
  • telewizji
  • presie
  • Internecie
  • radiu
 • Czego Pana/ Pani zdaniem najczęściej dotyczy wyborcza kampania negatywna
  • dotychczasowego dorobku kandydata (politycznego, intelektualnego itp.)
  • środowiska, zbiorowości i całego otoczenia kandydata
  • ogólnego wizerunku kandydata (poglądów, zdrowia, rodziny, religii itp.)
  • wszystkich powyższych kwestii
 • Wyborcze kampanie negatywne Pani/Pana zdaniem:
  • pozwalają na dotarcie do ukrywanych informacji
  • pozwalają kontrolowaćpostawy polityków
  • są bezcelowym, wzajemnym oskarżaniem i agresywnym "obrzucaniem się błotem"
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl