ankieta

System motywacyjny

Badanie oczekiwań pracowników względem działającego w firmie systemu motywacyjnego
 • Twój wiek:
  *
  • do 29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50 i więcej
 • Staż pracy w firmie:
  *
  • mniej niż rok
  • 1-4 lata
  • 5-9 lat
  • powyżej 10 lat
 • Stanowisko kierownicze lub samodzielne:
  *
  • tak
  • nie
 • Forma zatrudnienia:
  *
  • umowa o pracę bezterminowa
  • umowa o pracę terminowa
  • umowa zlecenie
 • W jakim przedziale otrzymujesz wynagrodzenie netto?
  *
 • Co jest dla Ciebie ważne w pracy?
  *
  Najważniejsze Ważne Małoważne
  wysokie zarobki
  pozytywna atmosfera
  możliwość awansów
  bezpieczeństwo pracy
  satysfakcja z wyników
  docenienie przez przełożonego
  doświadczenie i nowe umiejętności
  elastyczne godziny pracy
  wykorzystanie swoich umiejętności
 • Jakie czynniki wpłynęły na wybór tej pracy?
  *
  • przypadek
  • wysokość wynagrodzenia
  • prestiż pracodawcy
  • ciekawa praca
  • łatwość otrzymania pracy
  • została mi polecona przez znajomego
  • bezrobocie, poszukiwanie jakiejkolwiek pracy
  • inny
 • Czy jesteś zadowolony(a) z pracy w firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy wykonywane przez Ciebie zadania wymagają z Twojej strony dużego wysiłku i nakładu pracy?
  *
  • tak
  • nie
 • W porównaniu z podobnymi stanowiskami w innych firmach, jestem odpowiednio wynagradzany(a) za swoją pracę
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy wykonywaną przez Ciebie pracę można określić jako:
  *
  • stresującą
  • rutynową
  • rozwijającą osobowość
  • hamującą rozwój osobowy
  • bardzo odpowiedzialną
  • uciążliwą
 • Czy w stosunku do wykonywanych przez Ciebie zadań, czujesz się doceniany(a) w firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Co cenię sobie w obecnej pracy najbardziej:
  *
  • stabilność zatrudnienia
  • atmosferę panującą w pracy
  • pakiet socjalny
  • możliwość nauki lub zdobycie doświadczenia
 • Które z czynników mają wpływ na warunki i występują w firmie?
  *
  Tak występuje Raczej tak Raczej nie Nie występuje
  niedostępne materiały i niesprawne narzędzia pracy
  nieścisły i niejasno określony zakres obowiązków
  nadmiar zadań do wykonania
  nerwowa atmosfera w pracy
  brak bezpośredniej komunikacji z przełożonymi
  rygorystyczna dyscyplina pracy
  brak współpracy pomiędzy współpracownikami
  monotonia w pracy
  zły obieg informacji
 • Które pochwały/nagrody za dobre wyniki w pracy są wobec Ciebie najcześciej stosowane?
  *
  • nagroda pieniężna
  • pochwała słowna publiczna
  • pochwała i uścisk dłoni od przełożonego w cztery oczy
  • obiecany awans
  • podwyżka wynagrodzenia
  • nie są stosowane wobec mnie żadne pochwały i nagrody
 • Czy Twoim zdaniem należy zmienić, uatrakcyjnić obecny system motywacyjny, nawet kosztem zmian w płacy zasadniczej?
  *
  • tak
  • nie
 • Co jest dla Ciebie istotne w warunkach pracy?
  *
  Bardzo istotne Istotne Mało istotne
  wynagrodzenie zasadnicze
  nagroda roczna
  system premiowania
  rozwój zawodowy - szkolenia
  ścieżka zawodowa - awans
  współudział w podejmowaniu decyzji
  pochwała ustna
  dialog z przełożonym
 • Co byłoby dla Ciebie najważniejsze do zmiany w firmie?
 • Czy polecisz tą pracę znajomym?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak, ale nie wszystkim
  • raczej nie
  • stanowczo odradzam
 • Powód dla którego pracuję w tej firmie:
  *
  • ludzie i atmosfera w pracy
  • dobre relacje z kadrą kierowniczą
  • wynagrodzenie
  • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość awansu
  • brak innych możliwości
 • Gdybym miał(a) możliwość zmiany pracy bez zmian warunków płacy podjąłbym(jęłabym) decyzję bez wahania:
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie narzędzie motywujące skłoniłoby Cię do pozostania w firmie w przypadku otrzymania oferty od konkurencyjnego przedsiębiorstwa?
  *
  • podwyżka
  • elastyczne godziny pracy
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • premia okazjonalna
  • żadne, nie wiążę swojej kariery w tej firmie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl