ankiety online

Poziom zadowolenia z zatrudnienia

Serdecznie proszę o wypełnienie ankiety związanej z zadowoleniem pracownika z zatrudnienia w swojej firmie. Ankieta składa się z 19 pytań zamkniętych i jej wypełnienie zajmie Pau/Pani 5-10 minut. Wyniki uzyskane w ankiecie będą stanowiły ważną część pracy licencjackiej.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę zaznaczyć swój wiek:
  *
  • 18-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-50 lat
  • więcej niż 50 lat
 • Proszę wybrać płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Proszę wybrać miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 50 tys. osób
  • miasto 50-200 tys. osób
  • miasto 200-400 tys. osób
  • miasto powyżej 400 tys. osób
 • Proszę zaznaczyć posiadane wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe
 • Jaka jest własność firmy, w której jest Pan/Pani zatrudniony/a?
  • własność prywatna
  • spółka skarbu państwa
  • przedsiębiorstwo państwowe
  • spółka z kapitałem zagranicznym
 • Ilu pracowników zatrudnia firma?
  • 1-10
  • 11-50
  • 51-250
  • powyżej 250 osób
 • Jakie stanowisko zajmuje Pan/Pani w firmie?
  • kierownicze
  • specjalistyczne
  • fizyczne
 • Skąd uzyskał/a Pan/Pani informację o rekrutacji?
  • z internetu
  • z urzędu pracy
  • z prasy lub ulotki
  • od znajomych
  • inne
 • Co miało największe znaczenie przy podjęciu decyzji o aplikacji na dane stanowisko? Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi.
  • proponowane warunki finansowe
  • dodatkowe korzyści (np. służbowy samochód, zapewniona opieka medyczna)
  • renoma firmy
  • stabilność zatrudnienia
  • możliwość rozwoju kariery
  • lokalizacja miejsca pracy
  • związek stanowiska z wykształceniem/zainteresowaniami
  • godziny pracy
 • Z ilu etapów składała się rekrutacja?
  • 1
  • 2
  • 3 lub więcej
 • Proszę wskazać, jakie dokumenty były wymagane podczas rekrutacji:
  • CV
  • list motywacyjny
  • formularz aplikacyjny
  • żadne z powyższych
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji i selekcji był przeprowadzony sprawnie i kompetentnie?
  • tak
  • nie
 • Czy firma umożliwia Panu/Pani rozwój (np. organizując szkolenia, dając możliwość awansu)?
  • tak
  • nie
 • Jak postrzega Pan/Pani atmosferę panującą w firmie?
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
 • Jakie są Pana/Pani miesięczne zarobki netto?
  • poniżej 1000 zł
  • 1000-2000 zł
  • 2001-3000 zł
  • 3001 - 5000 zł
  • powyżej 5000 zł
 • Czy w firmie stosowane są elementy pozafinansowej motywacji pracownika (np. samochód służbowy, nagrody, wyjazdy integracyjne, konkursy)?
  • tak
  • nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że uzyskiwane wynagrodzenie jest stosowne do Pana/Pani wykształcenia, umiejętności i zaangażowania?
  • tak
  • nie
 • Jak określa Pan/Pani relacje pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi?
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
 • Jak ocenia Pan/Pani skuteczność komunikacji i przekazywania informacji w firmie?
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl