ankiety

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu

Krótka ankieta oceny szkolenia, badająca efektywność szkolenia.
 • Jak oceniasz szkolenie, w którym brałeś/brałaś udział?
  *
  • Wysoko
  • Średnio
  • Nisko
  • Trudno powiedzieć
 • Jak oceniasz zaangażowanie trenerów w znalezienie odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania?
  *
  • Bardzo wysoko
  • Wysoko
  • Średnio
  • Nisko
  • Trudno powiedzieć
 • Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne trenerów?
  *
  • Wysoko
  • Średnio
  • Nisko
  • Trudno powiedzieć
 • Jak oceniasz przydatność informacji/wiedzy/wskazówek przekazywanych przez trenerów w Twojej codziennej pracy?
  *
  • Wysoko
  • Średnio
  • Nisko
  • Trudno powiedzieć
 • Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach prowadzonych przez trenerów?
  *
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
 • Jak oceniasz wpływ działań szkoleniowych na Twój rozwój zawodowy?
  • Bardzo nisko
  • Nisko
  • Średnio
  • Wysoko
  • Bardzo wysoko
  • Trudno powiedzieć
 • Czy zdarza Ci się kontaktować z trenerem po szkoleniach?
  • Tak
  • Nie
 • Czy szkolenia, w których brałeś udział w ramach obowiązków służbowych zachęciły Cię do szkolenia indywidualnego?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • W jakim stopniu szkolenia, w których brałeś udział wpłynęły na poprawę relacji między pracownikami?
  *
  • Bardzo nisko
  • Nisko
  • Średnio
  • Wysoko
  • Bardzo wysoko
  • Trudno powiedzieć
 • Czy uważasz, że szkolenia kolidują z Twoimi obowiązkami zawodowymi?
  *
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
 • Czy po odbyciu szkoleń czujesz, że Twoja pozycja w firmie umacnia się?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl