ankiety online

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiostw

Szanowni Państwo! Ankieta została stworzona na potrzebę wykonania badań, niezbędnych do pracy magisterskiej pt. „Źródła finansowania działalności małych oraz średnich przedsiębiorstw”. Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej realizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Jaki rozmiar ma Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  • mikro
  • małe
  • średnie
 • Ilu pracowników zatrudnia Pan/Pani w swoim przedsiębiorstwie?
  • poniżej 10 osób
  • 10-49 osób
  • 50-249 osób
  • powyżej 249 osób
 • Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  • do 1 roku
  • od 1 roku do 3 lat
  • od 3 lat do 5 lat
  • powyżej 5 lat
 • W jakiej lokalizacji znajduje się Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  • miasto
  • wieś
 • Na jakim obszarze geograficznym prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  • lokalny
  • wojewódzki
  • krajowy
  • międzynarodowy
 • Jaki rodzaj działalności Pan/Pani prowadzi?
  • handlowa
  • usługowa
  • handlowo-usługowa
  • produkcyjna
  • budowlana
  • transportowa
  • inna
 • Jaką formę prawną posiada Pana/Pani firma?
  • podstawowa dz. gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
  • spółdzielnia
  • inna
 • Czy kiedykolwiek zawieszał Pan/Pani działalność przedsiębiorstwa?
  • tak
  • nie
 • Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania? (można wybrać kilka odpowiedzi
  • ukończone studia ekonomiczne
  • prasa i internet
  • wiedza, doświadczenie własne
  • doradcy finansowi
  • rodzina, znajomi
  • kursy i szkolenia
  • osoby prowadzące ksiegowość firmy
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat niżej wymienionych źródeł finansowania (na czym polegają i jak z nich skorzystać)?
  brak znajomości średnia znajomość dobra znajomość bardzo dobra znajomość
  samofinansowanie
  subwencje
  dotacje
  faktoring
  emisja papierów dłużnych
  Venture Capital
  Anioły biznesu
  zysk zatrzymany
  odpisy amortyzacyjne
  dopłaty właścicieli
  emisja akcji lub obligacji
  kredyt bankowy
  kredyt kupiecki
  pożyczka
  leasing
 • Z jakich źródeł finansowania korzystał/a Pan/Pani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • samofinansowanie
  • subwencje
  • dotacje
  • faktoring
  • emisja papierów dłużnych
  • Venture Capital
  • Anioły biznesu
  • zysk zatrzymany
  • odpisy amortyzacyjne
  • dopłaty właścicieli
  • emisja akcji lub obligacji
  • kredyt bankowy
  • kredyt kupiecki
  • pożyczka
  • leasing
  • nie korzystano z dodatkowych żródeł
  • inne
 • Na jaki cel przeznaczyła Pan/Pani zdobyte środki? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • finansowanie bieżącej działalności firmy
  • uregulowanie zadłużenia
  • zakup środków transportu
  • zakup maszyn i urządzeń
  • modernizacja urządzeń, maszyn, środków transportu
  • zakup lub remont posiadanej nieruchomości
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi
  • szkolenia
  • inne
 • Jaki był decydujący czynnik, którym kierował się Pan/Pani przy wyborze dodatkowego żródła finansowania? (maksymalnie 2 odpowiedzi)
  • wielkość prowizji i opłat
  • mozliwość szybkiego pozyskania kapitału
  • opinie innych o danym źródle
  • poziom skomplikowania procedur
  • wymagane warunki do spełnienia
  • proste zabezpieczenie lub jego brak
  • inne
 • Z jakich źródeł finansowania zamierza Pan/Pani skorzystać w najbliższych latach? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • samofinansowanie
  • subwencje
  • dotacje
  • faktoring
  • emisja papierów dłużnych
  • Venture Capital
  • Anioły biznesu
  • zysk zatrzymany
  • odpisy amortyzacyjne
  • dopłaty właścicieli
  • emisja akcji lub obligacji
  • kredyt bankowy
  • kredyt kupiecki
  • pożyczka
  • leasing
 • Na jaki cel przeznaczy Pan/Pani pozyskane w ciągu najbliższych lat środki? (proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi)
  • finansowanie bieżącej działalności firmy
  • uregulowanie zadłużenia
  • zakup środków transportu 3
  • zakup maszyn i urządzeń
  • modernizacja urządzeń, maszyn, środków transportu
  • zakup lub remont posiadanej nieruchomości
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi
  • szkolenia
  • inne
 • Które z niżej wymienionych barier korzystania ze źródeł finansowania stanowi dla Pana/Pani istotny problem (maksymalnie 2 odpowiedzi)
  • skomlikowane i czasochłonne procedury
  • niewystarczająca wiedza lub ograniczony dostęp do informacji
  • wygórowane wymogi do spełnienia
  • wysokie koszty
  • obawy przed trudnością w spłacie
  • brak wymaganego zabezpieczenia
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani, iż dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jest utrudniony?
  • tak
  • raczej tak
  • nie mam zdania
  • raczej nie
  • nie
 • Jak ocenia Pan/Pani dostępność wymienionych źródeł finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw?
  niedostępne średni dostep łatwy dostęp trudno powiedzieć
  subwencje
  dotacje
  faktoring
  emisja papierów dłużnych
  Venture Capital
  Anioły biznesu
  zysk zatrzymany
  odpisy amortyzacyjne
  dopłaty właścicieli
  emisja akcji lub obligacji
  kredyt bankowy
  kredyt kupiecki
  pożyczka
  leasing
 • Dlaczego nie zdecydował/a się Pan/Pani na skorzystanie z innych źródeł finansowania (dotyczy jedynie tych form, z których Pan/Pani nie korzystał/a)?
  próbowałem, ale nie otrzymałem/am środków nie byłem/łam zainteresowany/a byt wysokie koszty pozyskania skomplikowane/ niezrozumiałe procedury
  subwencje
  dotacje
  faktoring
  emisja papierów dłużnych
  Venture Capital
  Anioły biznesu
  zysk zatrzymany
  odpisy amortyzacyjne
  dopłaty właścicieli
  emisja akcji lub obligacji
  kredyt bankowy
  kredyt kupiecki
  pożyczka
  leasing
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl