ankieta online

STOMIA

STOMIA
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • powyżej 60 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Stan cywilny:
  *
  • panna/kawaler
  • mężatka/żonaty
  • rozwódka/rozwodnik
  • wdowa/wdowiec
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • miasto
  • wieś
 • Ile lat temu została wyłoniona u Pani/Pana stomia?
  *
 • Proszę zaznaczyć przyczynę wyłonienia stomii:
  *
  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • rak jelita grubego
  • choroba Leśniewskiego-Cohna
 • Jaki rodzaj stomii został u Pani/Pana wyłoniony?
  *
  • kolostomia
  • ileostomia
  • stomia obarczająca, pętlowa, dwulufowa
 • Pani/Pana największy problem po wyłonieniu stomii to:
  *
  • obawa, że inni mogą poczuć przykry zapach
  • obawa przed zabrudzeniem
  • obawa przed niekontrolowaniem oddawania stolca i gazów
  • obawa, że zabiegi higieniczne wykonuję nieprawidłowo
  • trudność przyzwyczajenia się do noszenia stomii
  • brak problemów
 • Powikłania doświadczone przez Panią/Pana po wyłonieniu stomii:
  *
  • zapalenie skóry w obrębie stomii
  • alergiczne zapalenie skóry
  • obrzęk stomii
  • krwawienie z błony śluzowej stomii
  • niedokrwienie stomii
  • martwica stomii
  • wciągnięcie stomii
  • wypadnięcie stomii
  • zakażenie stomii
  • przepuklina okołostomijna
  • powikłania psychosocjalne
  • powikłania seksualne
  • powikłania metaboliczne
  • brak powikłań
 • Proszę zaznaczyć z czyjej pomocy i wsparcia Pani/Pan korzysta
  *
  • psycholog
  • grupa wsparcia działająca przy stowarzyszeniu
  • internetowa grupa wsparcia
  • mąż/żona
  • lekarz rodzinny
  • przyjaciel
  • nie potrzebuję wsparcia
 • Jaki jest Pani/Pana stosunek do życia ze stomią?
  *
  • akceptacja stomii i czerpanie z życia
  • uczucie skrzywdzenia przez los
  • obojętność, żyję z dnia na dzień
 • Po wyłonieniu stomii:
  *
  • jestem aktywna/aktywny zawodowo
  • zmieniłam/zmieniłem pracę na mniej obciążającą
  • zrezygnowałam/zrezygnowałem z pracy
 • Co było przyczyną rezygnacji z pracy?
  *
  • depresja
  • obawa przed przyktrymi następstwami wskutek podejmowania aktywności
  • świadoma rezygnacja z pracy z powodu wstydu
  • brak rezygnacji z pracy
 • Czy po wyłonieniu stomii podejmuje Pani/Pan aktywność fizyczną?
  *
  • tak
  • nie
 • Co było przyczyną rezygnacji z aktywności fizycznej?
  • strach przed komplikacjami stomii po podejmowaniu wysiłku
  • zniechęcenie do aktywności
  • negatywne nastawienie do aktywności i dbania o ciało
  • brak rezygnacji z aktywności fizycznej
 • Jaką formę aktywności fizycznej Pani/Pan podejmuje?
  *
 • Czy utrzymuje Pani/Pan kontakty towarzyskie ze znajomymi po wyłonieniu stomii?
  *
  • tak
  • nie
 • Co jest przyczyną Pani/Pana rezygnacji z kontaktów ze znajomymi?
  *
  • wstyd
  • obawa przed odtrąceniem
  • strach przed niepanowaniem nad trzymanieniem gazów i stolca podczas spotkań
  • ogólna niechęć do spotkań
  • zazdroszczenie znajomym zdrowia
  • utrzymuję kontakty ze znajomymi
 • Czy podtrzymuje Pani/Pan kontakty seksualne ze swoim partnerem po wyłonieniu stomii?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli pani/Pana kontakty uległy ograniczeniu, co jest tego przyczyną?
  *
  • brak akceptacji własnego ciała
  • obawy partnera
  • unikanie mnie przez partnera
  • kontakty nie uległy ograniczeniu
  • brak partnera
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl