ankiety

Zjawisko dyskryminacji w środowisku pracy

Szanowni Respondenci. Jestem studentem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Na potrzeby pracy licencjackiej zwracam się z ogromną prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Bardzo proszę o odpowiedzi szczere oraz przemyślane. Ankieta jest całkowicie anonimowa i posłuży jedynie do celów badawczych.
 • Jak rozumie Pan/i pojęcie dyskryminacji? Proszę podać przykłady.
  *
 • Czy miał/a Pan/i choć raz poczucie, że jest w pracy dyskryminowany/a?
  *
  • tak
  • nie
  • nie pamiętam
 • Jeśli tak, to w jakiej formie?
 • Jeśli tak, to z jakiego powodu?
 • Jakie skutki, to na Panu/i wywołało?
  • agresja
  • poczucie bezradności
  • lęk
  • wycofanie
  • niskie poczucie wartości
  • problemy zdrowotne
  • chęć sięgania po używki
  • chęć odwetu
 • Czy zdarzyło się Panu/i dyskryminować kogoś w pracy?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Jeśli tak, to w jaki sposób przejawiała się owa dyskryminacja?
 • Czy był Pan/i świadkiem dyskryminacji?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Kto według Pana/i jest najczęściej dyskryminowany?
  *
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby innej narodowości
  • ludzie innego wyznania
  • osoby homoseksualne
  • kobiety w ciąży/ z dziećmi
  • kobiety samotnie wychowywujące dzieci
 • Kto według Pana/i dyskryminuje częściej w społeczeństwie?
  *
  • kobiety
  • mężczyźni
  • każda z płci w sposób porównywalny
 • Kto według Pana/i częściej dyskryminuje w środowisku pracy?
  *
  • pracownicy
  • kierownicy
 • Osoby, z którego przedziału wiekowego według Pana/i dyskryminują najczęściej?
  *
  • 16-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46 i więcej
  • trudno powiedzieć
 • Jakie cechy zachowań według Pana/i przejawia dyskryminujący?
  *
 • Jakie cechy zachowań według Pana/i przejawia dyskryminowany?
  *
 • Czy w miejscu pracy można liczyć według Pana/i na pomoc w sytuacji dyskryminacji?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeśli tak, to gdzie?
  • przełożony
  • dział personalny
  • współpracownicy
 • Przyczyną dyskryminacji danej grupy, czy zjawiska według Pana/i jest?
  *
  • brak wiedzy dotyczącej zjawiska dyskryminacji
  • sposób wychowania
  • media
  • wpływ znajomych/ otoczenia
  • klimat społeczny w pracy
  • stereotypy
 • Pana/i zdaniem, gdzie mogą szukać pomocy osoby dyskryminowane?
  *
 • W jaki sposób, według Pana/i, można by udzielić pomocy osobom dyskryminowanym?
  *
 • W jaki sposób według Pana/i najczęściej radzą sobie osoby dyskryminowane?
  *
 • Pana/i wiek?
  *
  • 18-24
  • 25-34
  • 35-45
  • 46 i więcej
 • Pana/i płeć?
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Pana/i wykształcenie?
  *
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Pana/i miejsce zamieszkania?
  *
  • miasto
  • wieś
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl