ankiety online

WARTOŚCI STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI

ANKIETA SKIEROWANA DO STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI, W CELU POZNANIA PREFEROWANYCH WARTOŚCI. Ankieta anonimowa. Szanowny respondencie! Jestem studentką III roku pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piszę pracę licencjacką na temat wartości jakimi kierują się studenci lubelskich uczelni. Bardzo proszę o wzięcie udziału w badaniu i szczere odpowiedzi na zadawane pytania. Pragnę zaznaczyć, że nie ma odpowiedzi dobrych i złych, wszystkie są ważne, jeśli tylko są szczere. Jeśli w pytaniu nie zaznaczono inaczej, proszę wybrać tylko jedną odpowiedź i zaznaczyć ją. Odpowiedzi na poszczególne pytania pozostaną anonimowe. Liczę na Pana(i) szczerą pomoc, na każdej odpowiedzi ogromnie mi zależy. Serdecznie dziękuję za współpracę.

Ankieta została zakończona.

 • Czym dla Pana(i) jest wartość
  *
  • stan ducha
  • stan umysłu
  • pewną ideą
  • przekonania, którymi kieruję się w życiu
  • cel, który chcę osiągnąć w życiu
  • trudno powiedzieć
 • Co chciał(a)by Pan(i) przede wszystkim osiągnąć w życiu?
  *
  • czyste sumienie
  • dobrobyt materialny
  • przyjaźń
  • sławę
  • pokój
  • szczęście rodzinne
  • władzę nad innymi
  • zbawienie duszy
  • zrealizowanie własnych zdolności
  • trudno powiedzieć
 • Co uważa Pan(i) za najważniejsze w swoim życiu?
  *
  • działalność polityczną
  • hobby
  • interesująca i dającą satysfakcję pracę
  • możliwość kształcenia się
  • odpoczynek i rozrywkę
  • pracę społeczną
  • przyjaźń
  • szczęście w życiu rodzinnym
  • wiarę w Boga
  • wysokie zarobki
  • zdrowie
  • trudno powiedzieć
 • Proszę wybrać grupę osób, które wskazały Panu(i), za czym warto dążyć w życiu:
  *
  • rodzice
  • nauczyciele
  • wychowawcy
  • znajomi
  • osoby duchowne
  • politycy
  • osoby sławne (aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, sportowcy itp.)
  • w moim życiu nie było takiej osoby
  • trudno powiedzieć
 • Czy w Pana(i) życiu był „przełomowy moment”, który zmienił postrzeganie przez Pana/Panią wartości?
  *
  • tak
  • nie (przejść do pytania nr 7)
  • trudno powiedzieć
 • Co przed tym „przełomowym momentem” rozumiał(a) Pan(i) pod pojęciem wartości?
 • Proszę wypisać 5 wartości, którymi kieruje się Pan(i) w swoim życiu. 1 oznacza wartość najważniejszą, a 5 najmniej ważną.
  *
 • Jaki jest Pana(i) stosunek do poniższych stwierdzeń:
  *
  zdecydowanie popieram popieram częściowo nie mam zdania raczej nie popieram zdecydowanie nie popieram
  Eutanazja
  Aborcja
  Czystość przedmałżeńska
  Zapłodnienie In vitro
  Antykoncepcja
  Związki homoseksualne
  Używki
  Życie oparte wyłącznie na przyjemności
 • Czy uważa Pan/i swoje życie za wartościowe? (TAK/NIE, swoją odpowiedź proszę uzasadnić)
  *
 • Proszę wskazać, w którym zespole realizuje Pan(i) swoje pasje?
  *
  • w zespole ludowym
  • w zespole gospel
 • roszę o ustosunkowanie się do różnych zakończeń zdania: -Odkąd dołączyłem/dołączyłam do zespołu…
  *
  Tak Nie Trudno powiedzieć
  zmieniło się moje życie.
  czuję się akceptowany(a) jako człowiek.
  znalazłe(a)m się środowisku, w którym mogę mówić o swoich sukcesach, a także porażkach.
  znalazłe(a)m się w grupie, która negatywnie wpłynęła na moje życie.
  mogę rozwijać swoje pasje.
  rywalizacja, wyścig szczurów stał się dla mnie codziennością.
  nawiązałe(a)m pozytywne relacje.
  znalazłe(a)m się w grupie ludzi, dla których najważniejsze jest występowanie na scenie, rozgłos, korzyści finansowe (stypendium, wynagrodzenie za konc
 • METRYCZKA. Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Jak długo jest Pan(i) członkiem zespołu?
  *
  • pół roku i mniej
  • więcej niż pół roku do 1 roku
  • więcej niż 1 rok do 5 lat
  • więcej niż 5 lat do 10 lat
 • Jaki jest Pana(i) stosunek do wiary?
  *
  • głęboko wierzący
  • wierzący
  • niezdecydowany, ale przywiązany do tradycji religijnej
  • obojętny
  • niewierzący
  • trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojej rodziny?
  *
  • wyraźnie dobra
  • dość dobra
  • przeciętna
  • raczej zła
  • zdecydowanie zła

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl