ankiety

Konflikty w zakładach pracy

Drodzy ankietowani, jestem studentką Zarządzania i piszę pracę licencjacką o konfliktach w organizacji. Jeśli byłeś lub aktualnie znajdujesz się w konflikcie który ma miejsce w zakładzie pracy bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań. Dziękuję za udzielone odpowiedzi.

Ankieta została zakończona.

 • Czy w przeciągu ostatniego roku był/a Pan/i uczestnikiem konfliktów w swoim miejscu pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Które z niżej wymienionych zachowań opisuje postawę Pana/i podczas konfliktu?
  *
  • dążenie do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
  • agresywne nastawienie do uczestników konfliktu
  • ignorowanie problemu i czekanie aż sam się rozwiąże
  • prośba o obiektywną ocenę sytuacji i pomoc w jej rozwiązaniu przez kierowników bądź osoby niezwiązane z konfliktem
 • Z jakich powodów najczęściej dochodzi do konfliktu w Pana/i pracy?(proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi)
  *
  • Plotki
  • Zły obieg informacji
  • Rywalizacja
  • Na tle awansu
  • Brak motywacji
  • Zła organizacja pracy
 • Jakiego typu konflikty najczęściej występują w Pana/i pracy?
  • Konflikty między grupami
  • Podwładny- przełożony
  • Między pracownikiem a grupą
  • Przełożony a grupa pracowników
 • Jak reaguje przełożony, kiedy Pan/i znajduje się w sytuacji konfliktowej?
  • natychmiast reaguje i próbuje wyjaśnić spór
  • interweniuje poprzez angażowanie osób trzecich do rozwiązywania konfliktu
  • nie reaguje na zaistniałą sytuację
 • Jak najczęściej reagują Pana/i koledzy z pracy w sytuacji konfliktowej?
  • natychmiast reagują i próbują wyjaśnić spór
  • ignorują daną sytuację
  • powiadamiają przełożonego
 • Jak Pana/i ocenia umiejętność rozwiązywania konfliktu przez przełożonego?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
  • Nie mam zdania
 • Jak Pan/i ocenia poziom komunikowania się zespołu?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Raczej dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Jak Pan/i ocenia przepływ informacji wewnętrznej?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Raczej dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Która z technik wymienionych poniżej Pana/i zdaniem przynosi najlepsze efekty w rozwiązywaniu konfliktów? (proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi)
  *
  • negocjacje (bezpośrednie rozmowy, których celem jest osiągnięcie porozumienia, zawarcia transakcji lub rozwiązanie problemu)
  • unikanie (niechęć osoby do konfrontacji lub zaangażowanie się w konflikt)
  • mediacje (wiąże się z udziałem trzeciej osoby w rozwiązywaniu konfliktów)
  • kompromis ( preferencja do dawania niewiele i otrzymywania niewiele, aby poradzić sobie z kwestią)
  • rywalizacja ( narzucenie własnych rozwiązań kosztem drugiej strony)
  • współpraca (chęć pracy z innymi w celu znalezienia rozwiązani, które zadowoli obydwie strony)
 • Czy Pana/i zdaniem pracownicy powinni przechodzić szkolenia dotyczące sposobów radzenia sobie z konfliktem?
  • Tak
  • Raczej tak
  • Nie
  • Raczej nie
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Wieś
  • Miasto do 10 tys. Mieszkańców
  • Miasto do 100 tys. Mieszkańców
  • Miasto powyżej 100 tys. Mieszkańców
 • Zajmowane stanowisko w firmie:
  *
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik na stanowisku administracyjnym
  • Stanowisko kierownicze
 • Staż pracy
  • Do 3 lat
  • Do 6 lat
  • Do 10 lat
  • Powyżej 10 lat

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl