ankieta

CZYNNIKI STRESOGENNE W MIEJSCU PRACY

Szanowni Państwo! Jestem studentką Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat czynników stresogennych występujących w miejscu pracy. Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy jedynie do celów naukowych. Za jej wypełnienie serdecznie dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Jak długo pracuje Pan(-i) na obecnym stanowisku?
  *
  • Do 2 lat
  • 2-5 lat
  • 5-10 lat
  • Powyżej 10 lat
 • Czy lubi Pan(-i) swoją pracę?
  *
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
  • Trudno powiedzieć
 • Czy idąc do pracy odczuwa Pan(-i) stres?
  *
  • Raczej nie
  • Nie
  • Raczej tak
  • Tak
 • Jak często odczuwa Pan(-i) stresowe sytuacje w obecnej pracy?
  *
  • Codziennie
  • Kilka razy w tygodniu
  • Kilka razy w miesiącu
  • To zależy od wielu czynników
 • Jakie ma Pan(-i) objawy stresu podczas pracy?
  *
  • Ból brzucha
  • Ból głowy
  • Niechęć do pracy
  • Apatia
  • Depresja
  • Drżenie rąk
  • Spocone dłonie
 • Które cechy pracy wykonywanej przez pracowników mogą powodować Pana(-i) zdaniem przeciążenie psychiczne?
  *
  • Praca w hałasie
  • Praca przy nieodpowiednim oświetleniu
  • Wibracje
  • Praca w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze
  • Obecność substancji trujących, wybuchowych, łatwopalnych bądź rakotwórczych
  • Praca pod presją czasu
  • Zabieranie pracy do domu
  • Odpowiedzialność materialna
  • Ciągła dyspozycyjność
 • Jakie problemy Pana(-i) zdaniem powoduje hałas w biurze?
  *
  • Ze skupieniem myśli
  • W komunikacji ze współpracownikami
  • W relacjach z klientem
  • Efektywnej pracy
 • Jakie czynniki są dla Pana(-i) źródłem stresu w pracy?
  *
  • Szef
  • Podwładni
  • Współpracownicy
  • Zarobki
  • Charakter pracy
 • Jaki według Pana(-i) jest poziom kontroli w miejscu pracy?
  *
  • Zbyt duży
  • Umiarkowany
  • Niski
  • Nie wiem
 • Jakie skutki dla pracownika Pana(-i) zdaniem, może spowodować praca w niekorzystnych warunkach?
  *
  • Wybuchy agresji
  • Uczucie lęku i niepokoju
  • Trudności z koncentracją
  • Różnego rodzaju bóle i choroby
  • Ciągła senność lub bezsenność
 • Czy niezapowiedziana wizyta przełożonego działa na Pana(-ią) motywująco?
  • Zdecydowanie nie
  • Nie
  • Tak
  • Zdecydowanie tak
  • Nie wiem
 • Z którymi opisanymi sytuacjami zgadza się Pan(-i)?
  *
  • Nie mam wsparcia ze strony kierownictwa, czuję się zagubiony(-a)
  • Jestem zniechęcony(-a) pracą, nie mam motywacji
  • Atmosfera w pracy nie pozwala mi się zaangażować
  • Czuję niepokój i strach o swoje miejsce pracy
 • Co jest dla Pana(-i) najlepszym lekarstwem na stres?
  *
 • Jakie są według Pana(-i) najważniejsze przyczyny stresu zawodowego?
  *
  • Zbyt duże wymagania pracodawcy
  • Nadmiar pracy
  • Niedobór pracy
  • Zły styl zarządzania
  • Niezdrowa atmosfera w pracy
  • Zbyt niskie zarobki
 • 15. Jakie Pan(-i) zna metody walki ze stresem w pracy?
  *
  • Naturalne środki farmaceutyczne
  • Chemiczne środki farmaceutyczne
  • Uprawianie sportu
  • Odpowiednia dieta
  • Rozmowa z bliską osobą
 • Czy sytuacje zachodzące w miejscu pracy odbijają się na Pana(-i) życiu prywatnym?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • do 18 lat
  • 18-24 lat
  • 25-30 lat
  • 31-40 lat
  • Powyżej 40 lat
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • Miasto
  • Wieś
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Dochód brutto na jedną osobę gospodarstwa domowego
  *
  • Do 1000 zł
  • 1001-1500 zł
  • 1501-2100 zł
  • Powyżej 2100 zł

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl