ankieta

stosunki międzyludzkie

Ankieta została zakończona.

 • Czym jest dla Pana(i) praca?
  *
  • a)źródłem dochodu
  • b)miejscem realizacji własnych planów zawodowych
  • c)miejscem nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Czy w miejscu pracy powinny obowiązywać normy i zasady?
  *
  • a)tak
  • b)nie
  • c)nie wiem
 • Czy może Pan/Pani liczyć na pomoc współpracowników w rozwiązywaniu problemów zawodowych?
  • a) zdecydowanie tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) zdecydowanie nie
 • Czy zdarza się, że dzieli się Pan/Pani swoimi problemami prywatnymi ze współpracownikami?
  • a) często
  • b) czasami
  • c) rzadko
  • d) nigdy
 • Czy uważa Pan/Pani współpracę z przełożonym za udaną?
  *
  • a) zdecydowanie tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) zdecydowanie nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że w zakładzie pracy komunikacja między pracownikami jest udana?
  *
  • a)zdecydowanie tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d)zdecydowanie nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że komunikacja na szczeblu kierownictwa przebiega bez zakłóceń?
  *
  • a)zdecydowanie tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d)zdecydowanie nie
 • Czy ma Pan/Pani dobre relacje z przełożonym?
  *
  • a) tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) nie
 • Czy atmosfera w pracy jest przyjazna?
  *
  • a) tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) nie
 • Czy utrzymuje Pan/Pani dobre stosunki ze współpracownikami?
  *
  • a) tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) nie
 • Czy praca, którą Pan/Pani wykonuje sprawia Panu/Pani satysfakcję, czy wykonując ją czuje się Pan/Pani spełniony/a zawodowo?
  *
  • a) tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) nie
  • e)trudno powiedzieć
 • Czy Pana/Pani bezpośredni przełożony okazuje wsparcie i chęć pomocy w trudnych dla Pana/Pani sytuacjach w pracy?
  *
  • a) zawsze
  • b) często
  • c) czasami
  • d) rzadko
  • e) nigdy
 • Czy otrzymuje Pan/Pani wszelkie szkolenia, niezbędne do pracy na Pana/Pani stanowisku?
  *
  • a) tak
  • b) raczej tak
  • c) raczej nie
  • d) nie
  • e)trudno powiedzieć
 • Czy przełożony motywuje Pana/Panią do efektywniejszej pracy?
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c)trudno powiedzieć
 • Uważam, że mój przełożony ma odpowiedni stosunek do swoich podwładnych:
  *
  • a)zdecydowanie tak
  • b) raczej tak
  • c)zdecydowanie nie
  • d) raczej nie
 • W relacjach z przełożonym najtrafniej określa mnie zdanie:
  *
  • a) nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów z przełożonym
  • b) lubię swojego szefa, ale trudno nawiązać mi z nim kontakt
  • c) wstydzę się swojego przełożonego
 • Uważam, że przyjazne kontakty z przełożonym wpływają pozytywnie na pracę zawodową pracownika:
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem
 • Czy w miejscu pracy między pracownikami występuje przyjaźń i czy przenosi się na życie prywatne?
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c)trudno powiedzieć
 • Czy uważa Pan(i), że stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy zależą od organizacji i stylu zarządzania personelem?
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) trudno powiedzieć
 • Które z wymienionych czynników powodują Pani/Pana zadowolenie w miejscu pracy?
  *
  • a) osiągnięcia
  • b) uznanie
  • c) sama praca
  • d) odpowiedzialność
  • e) awanse
  • f) wynagrodzenie
  • g) warunki pracy
  • h) rozwój osobisty
  • i) stosunki z przełożonym
  • j) stosunki ze współpracownikami
 • W jakim stopniu każdy z poniższych czynników jest dla Pani/Pana ważny i wpływa na zadowolenie z pracy?
  *
  • a) wynagrodzenie
  • b) nagrody
  • c) stabilność zatrudnienia
  • d) komunikacja między pracownikami a kierownictwem
  • e) komunikacja między pracownikami
  • f) elastyczność w łączeniu spraw zawodowych i rodzinnych
  • g) możliwość awansu i rozwoju
 • Czy jest Pani/Pan zadowolona(y) ze swojej pracy?
  *
  • a) tak
  • b) nie
 • Czy chciał(a)by Pan/Pani zmienić coś w swojej pracy?
  *
  • a) tak
  • b) nie
 • Proszę podać wiek
  *
  • 18 - 24 lata
  • 25-35 lat
  • 36- 45 lat
  • 46- 55 lat
  • powyżej 55 lat
 • Proszę podać płeć:
  *
  • a) kobieta
  • b) mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • a) miasto
  • b) wieś
 • Wykształcenie:
  *
  • a) podstawowe
  • b) zawodowe
  • c) średnie
  • d) wyższe
 • Proszę podać staż pracy:
  *
  • a)1-12 miesięcy
  • b) 2-5 lat
  • c) 6-10 lat c) 6-10 lat c) 6-10 lat
  • d) 11-15 lat
  • e)powyżej 15 lat

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl