ankieta

ANKIETA DO OCENY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOBIET PO MASTEKTOMII

Ankieta jest skierowana do Pań, które przeszły zabieg mastektomii, jest ona w pełni anonimowa. Ma posłużyć tylko i wyłącznie celom badawczym. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. Dziękuję za udział w badaniu.
 • Wiek
 • Miejsce zamieszkania:
  • miasto
  • wieś
 • Wykształcenie:
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Stan cywilny:
  • panna
  • mężatka
  • rozwiedziona
  • wdowa
 • W jaki sposób dowiedziała się Pani o chorobie?
  • wyczułam guzek podczas samobadania piersi
  • lekarz wyczuł guzek podczas rutynowego badania palpacyjnego piersi
  • dzięki mammografii/USG piersi
 • Ile czas minęło od zabiegu operacyjnego?
  • do 1 roku
  • od 1 roku do 2 lat
  • od 3 do 5 lat
  • od 5 lat i więcej
 • Zabieg miał charakter:
  • radykalnej mastektomii
  • zmodyfikowanej radykalnej mastektomii
  • był to zabieg oszczędzający pierś
 • Jakie leczenie uzupełniające stosowano po zabiegu operacyjnym?
  • chemioterapię
  • radioterapię
  • hormonoterapię
  • nie zastosowano leczenia uzupełniającego
 • Czy stosowana była opieka fizjoterapeutyczna szpitalna przed operacją?
  • tak
  • nie
 • Czy po zabiegu, podczas pobytu w szpitalu poddana została Pani zabiegom fizjoterapeutycznym?
  • tak
  • nie
 • Na czym polegała rehabilitacja po wypisie ze szpitala?
  • ćwiczenia ruchowe
  • masaż klasyczny
  • drenaż limfatyczny
  • masaż pneumatyczny
  • zabiegi fizykoterapeutyczne
  • nie byłam poddana żadnej rehabilitacji
 • Czy została Pani poinformowana o konieczności kontynuowania zalecanych ćwiczeń rehabilitacyjnych i zasad postępowania w życiu codziennym?
  • tak
  • nie
 • Jak oceniłaby Pani swoją sprawność fizyczną przed operacją w skali 1 do 10.
  • 1 - bardzo niska sprawność fizyczna
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10 - bardzo wysoka sprawność fizyczna
 • Czy przed wykryciem schorzenia była Pani osobą aktywną fizycznie?
  • byłam aktywna - uprawiałam sport, biegałam, spacerowałam, jeździłam na rowerze, uczestniczyłam w zajęciach fizycznych itd.
  • mało aktywna - wolałam poczytać książkę od ćwiczeń fizycznych, zdarzało mi się jednak być aktywną
  • bierna - siedziałam przed komputerem, czytałam książki, oglądałam telewizję itp.
 • Jak często podejmowała Pani aktywność fizyczną przed zabiegiem operacyjnym?
  • raz w tygodniu i częściej
  • kilka razy w miesiąc
  • raz w miesiącu i rzadziej
  • nie podejmowałam aktywności fizycznej
 • Jaki charakter miała podejmowana przez Panią aktywność przed zabiegiem?
  • pływanie
  • bieganie
  • jazda na rowerze
  • wycieczki piesze
  • spacery
  • nie podejmowałam żadnej aktywności
 • Jak obecnie najchętniej spędza Pani wolny czas?
  • aktywnie - uprawiam sport, biegam, spaceruję, jeżdżę na rowerze, uczestniczę w zajęciach fizycznych itd.
  • mało aktywnie - wolę poczytać książkę od ćwiczeń fizycznych, zdarza mi się jednak być aktywnym
  • tylko biernie - siedzę przed komputerem, czytam książki, oglądam telewizję itp.
 • Jak oceniłaby Pani swoja sprawność fizyczną po operacji w skali 1 do 10.
  • 1 - bardzo niska sprawność fizyczna
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10 - bardzo wysoka sprawność fizyczna
 • Jaki charakter ma podejmowana przez Panią aktywność w chwili obecnej?
  • pływanie
  • jazda na rowerze
  • bieganie
  • wycieczki piesze
  • spacery
  • nie podejmuje żadnej aktywności
 • Jak często podejmuje Pani aktywność fizyczną w chwili obecnej?
  • raz w tygodniu i częściej
  • kilka razy w miesiąc
  • raz w miesiącu i rzadziej
  • nie podejmuję aktywności fizycznej
 • Jaki jest podstawowy, najważniejszy cel Pani ćwiczeń ?
  • zdrowie
  • wysportowana i atrakcyjna sylwetka
  • dobre samopoczucie
  • prawidłowa waga
  • dobra kondycja
  • nowe znajomości
 • Jaką rolę w Pani życiu obecnie pełni aktywność fizyczna?
  • bardzo dużą, nie wyobrażam sobie życia bez aktywności fizycznej
  • stosunkowo dużą, zależy jednak od rożnych czynników np. samopoczucia, czasu, chęci
  • małą, ćwiczenia fizycznej nie są mi potrzebne, ćwiczę okazjonalnie
  • bardzo małą, nie ma dla mnie żadnego znaczenia
 • Czy uważa Pani, że aktywność fizyczna pomogła Pani w powrocie do zdrowia po zabiegu operacyjnym?
  • tak , bardzo pomogła
  • częściowo miała wpływ
  • nie
 • Jakie są Pani przeszkody w podejmowaniu aktywności fizycznej?
  • brak czasu (praca, szkoła, obowiązki domowe, wychowywanie dzieci itp.)
  • wiek
  • brak możliwości (brak miejsc do ćwiczeń, zbyt daleka odległość fitness clubow od miejsca zamieszkania, brak funduszy itp.)
  • brak motywacji (przez to brak chęci do ćwiczeń)
  • szybkie zmęczenie ćwiczeniami
  • niechęć do samodzielnych ćwiczeń
  • brak piersi lub zmiana jej wyglądu
  • ograniczenie ruchomości i zmniejszenie siły mięśni kończyny górnej strony operowanej
  • obrzęk limfatyczny kończyny
  • wady postawy (obniżenie lub podniesienie barku, odstawanie łopatki lub skrzywienie kręgosłupa)
 • Czy jest Pani zrzeszona w grupie wsparcia albo w grupie zrzeszającej kobiety po mastektomii?
  • nie
  • nie, ale planuję być zrzeszona
  • tak (jaka to grupa?)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl