ankiety online

Badanie naukowe

Szanowni Państwo! Jestem studentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Piszę pracę dyplomową na temat „Wpływ metod wychowawczych stosowanych przez rodziców na rozwój dziecka dwujęzycznego” W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi anonimowych odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta skierowana jest do rodziców mieszkających poza granicami Polski i wychowującymi dziecko powyżej szóstego roku życia. W ankiecie pytania odnoszą się do jednego dziecka, jeśli posiadają Państwo więcej niż jedno dziecko proszę o ponowne wypełnienie ankiety w odniesieniu do kolejnego dziecka. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym. Badanie składa się z kilkunastu pytań i nie powinno zająć dłużej niż 3 minuty. Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety. Dominika Langner Uwaga! Na niżej podane pytania proszę udzielić odpowiedzi zaznaczając wybrany wariant/warianty odpowiedzi lub uzupełniając wolne miejsca.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę podać wiek dziecka:
  *
  • 6-8 lat
  • 9-12 lat
  • 13+ lat
 • Proszę podać płeć dziecka.
  *
  • żeńska
  • męska
 • Jakim językiem posługiwało się dziecko w momencie rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej?
  *
  • język polski
  • język kraju aktualnego zamieszkania
  • dziecko było dwujęzyczne/wielojęzyczne
 • Proszę zaznaczyć rodzaj dwujęzyczności dziecka:
  *
  • Dwujęzyczność symultaniczna ( ten rodzaj dwujęzyczności występuje gdy dziecko ma stały kontakt z drugim językiem przed 3 rokiem życia, najczęściej teg
  • Dwujęzyczność sekwencyjna ( występuje w sytuacji kiedy rodzice w codziennych sytuacjach używają język ojczysty a nie kraju w który obecnie zamieszkują
 • Jakimi językami obecnie posługuje się Pani/Pana dziecko? Proszę wypisać wszystkie języki, w kolejności od najlepiej do najsłabiej opanowanego.
  *
 • Czy dziecko miało kontakt z drugim językiem przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej?
  *
  • tak, samodzielnie uczyłam/em dziecko kolejnego języka
  • tak, dziecko miało częsty kontakt z drugim językiem w otoczeniu w którym przebywało ( rodzic, opiekunka, żłobek
  • nie, uważałam/em że dziecko naturalnie opanuje nowy język w czasie edukacji szkolnej
 • Czy wspierała Pani/Pan swoje dziecko dodatkową pomocą domową w nauce wczesnoszkolnej?
  *
  • nie
  • tak, prawie codziennie
  • tak, sporadycznie
 • Proszę określić czas ( minuty, godziny) w przybliżeniu, poświęcony na wsparcie dziecka w nauce na etapie edukacji wczesnoszkolnej w ciągu tygodnia.
  *
 • Jakie korzyści z dwujęzyczności dziecka są prze Panią/Pana najbardziej cenione?
  *
  • korzyści intelektualne, większa elastyczność umysłowa, zwiększona zdolność twórcza
  • większa otwartość i tolerancja na nowe kultury
  • utrzymanie znajomości tożsamości kulturowej rodziców
  • możliwość czytania literatury w rodzimych językach autorów
  • łatwość komunikacji z większą liczbą osób
  • wzrost szansy na dobry zawód w przyszłości dziecka, dzięki znajomości języków obcych
 • Czy w trakcie rozwoju dziecka wystąpiły problemy wychowawcze lub rozwojowe wynikające z wychowania dwujęzycznego?
  *
  • problemy emocjonalne dziecka, np. niechęć do szkoły i otoczenia
  • opóźnienie mowy dziecka
  • nie wystąpiły żadne problemy wychowawcze i rozwojowe
 • Czy wspiera Pani/Pan swoje dziecko w osiągnięciu dwujęzyczności poprzez stosowanie określonych metod wychowawczych, takich jak:
  *
  • konsekwencja w określonym podziale językowym w rodzinie( jeden rodzic jeden język)
  • nagrody za naukę
  • dostęp do bajek, filmów, książek i muzyki w określonym języku
  • systematyczne spotkania z osobami mówiącymi w określonym języku
  • zajęcia zorganizowane, szkoły sobotnie, wyjazdy wakacyjne
 • Proszę wymienić najbardziej cenioną przez Panią/Pana metodę wspierania dwujęzyczności dziecka:
 • Jak ocenia Pani/Pan wyniki szkolne osiągnięte przez dziecko w skali od 0 (złe) do 5 ( bardzo dobre)
  *
 • METRYCZKA
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • od 18 do 25 lat
  • od 26 do 35 lat
  • od 36 do 45 lat
  • ponad 45 lat
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • Anglia
  • Francja
 • Dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl