ankieta online

Badanie postrzegania atrakcyjności turystycznej gminy Pisz

Szanowni Państwo, jestem studentem trzeciego roku Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Przygotowuję pracę licencjacką dotyczącą postrzegania atrakcyjności turystycznej wybranych gmin powiatu piskiego w opinii mieszkańców. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której zadaniem jest zbadanie postrzegania gminy Pisz jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Proszę o uważne przeczytanie pytań oraz rzetelne udzielanie odpowiedzi. Zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Serdecznie dziękuję za współpracę oraz wypełnienie ankiety.
 • 1. Od jak dawna mieszka Pan/Pani na terenie gminy Pisz?
  *
  • Powyżej roku
  • Powyżej pięciu lat
  • Powyżej dziesięciu lat
  • Od urodzenia
 • Jak według Pana/Pani zdaniem jest postrzegana gmina Pisz przez osoby, które nie są jej mieszkańcami?
  *
  • Pozytywnie
  • Neutralnie
  • Negatywnie
 • Proszę wymienić według Pana/Pani trzy największe atrakcje turystyczne gminy Pisz:
  *
 • Jak Pan/Pani oceniłaby jakość oraz dostępność usług świadczonych przez bazę noclegową na terenie gminy Pisz?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Jak ocenia Pan/Pani jakość oraz dostępność usług świadczonych przez bazę gastronomiczną na terenie gminy Pisz?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę sportowo-rekreacyjną gminy Pisz?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Jak ocenia Pan/Pani dostępność komunikacyjną oraz stan infrastruktury drogowej gminy Pisz?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Czy Pan/Pani odwiedziłaby gminę Pisz, jeśli nie byłaby ona Pani/Pana miejscem stałego zamieszkania?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy według Pana/Pani zdaniem gmina Pisz jest atrakcyjną turystycznie na tle innych gmin powiatu piskiego?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wg Pana/Pani działania promocyjne prowadzone przez samorządy lokalne przyczyniają się do wzrostu odwiedzających gminę Pisz?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jakie są wg Pani/Pana słabe strony gminy Pisz? (Proszę wymienić przynajmniej dwie):
  *
 • Jakie są wg Pani/Pana mocne strony gminy Pisz? (Proszę wymienić przynajmniej dwie):
  *
 • Czy Pana/i zdaniem gmina Pisz jest miejscem atrakcyjnym turystycznie poza sezonem?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy uważa Pan/Pani, że walory przyrodnicze gminy Pisz są w pełni wykorzystywane przez samorząd lokalny? (np. odpowiednie zagospodarowanie rekreacyjne jezior, nabrzeża rzeki, lasów)
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Proszę wymienić formy promocji turystyki, z jakimi Pan/Pani się spotkała na terenie gminy Pisz:
  *
 • Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie gminy Pisz?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Co uważa Pan/Pani za przeszkody utrudniające rozwój turystyki w gminie Pisz? (Proszę wymienić przynajmniej dwie)
  *
 • Jakie działania wg Pana/Pani należy podjąć w celu wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy Pisz? (Proszę wymienić przynajmniej dwa)
  *
 • Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną miasta?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Czy według Pana/Pani gmina Pisz jest terenem czystym i zadbanym?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak oceniłby Pan/Pani oznakowanie atrakcji turystycznych na terenie gminy Pisz?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Płeć:
  *
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Wiek:
  *
  • Do 18 lat
  • 18-30 lat
  • 31-50 lat
  • Powyżej 50 lat
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Średnie
  • Wyższe
  • Policealne
  • Zawodowe
  • Inne
 • Status zawodowy:
  *
  • Bezrobotny
  • Uczeń/Student
  • Działalność gospodarcza
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik umysłowy
  • Emeryt lub rencista
 • Status materialny (dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym):
  *
  • Poniżej 250 PLN
  • 250-500 PLN
  • 500-1000 PLN
  • 1000-2000 PLN
  • Powyżej 2000 PLN
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl