ankieta online

Ankieta dotycząca organizacji zawodów Pucharu Świata w Wiśle

Jestem studentem V roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i piszę pracę dyplomową na temat organizacji Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli mi na zrealizowanie powyższego tematu.
 • Czy kiedykolwiek uczestniczył/a Pan/Pani jako widz na Zawodach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli ta odpowiedź, proszę przejść do pytania nr 5)
 • Czy uczestniczył/a Pan/Pani jako widz na Zawodach Pucharu Świata w skokach w Wiśle w roku poprzednim?
  • Tak
  • Nie
 • Jak Pan/Pani ocenia organizację zeszłorocznego konkursu w Wiśle (w skali 1-5)?
  • 1 - bardzo źle
  • 2 - źle
  • 3 - przeciętnie
  • 4 - dobrze
  • 5 - bardzo dobrze
 • Proszę ocenić (pozytywnie lub negatywnie), zaznaczając odpowiednią odpowiedź, poszczególne aspekty ubiegłorocznego konkursu:
  Pozytywnie Negatywnie
  Oznakowanie obiektu
  Praca wolontariuszy i innych pracowników
  Praca służb
  Ilość punktów gastronomicznych, sanitarnych itp.
  Koszty biletów wstępu, jedzenia itp.
  Dojazd do obiektu oraz parkowanie
 • W skali 1-5, proszę określić poszczególne aspekty organizacji konkursu:
  *
  1 - bardzo nisko 2 - nisko 3 - przeciętnie 4 - dobrze 5- bardzo dobrze
  Oznakowanie obiektu (dotarcie do swojego miejsca na trybunach, toalet, punktów gastronomicznych, informacyjnych itp.)
  Praca wolontariuszy oraz innych pracowników na terenie obiektu
  Praca służb (policji, straży pożarnej, pogotowia itp.)
  Ilość dostępnych punktów gastronomicznych, sanitarnych itd.
  Koszty biletów wstępu, jedzenia i innych
  Dojazd do obiektu (oraz możliwość parkowania w przypadku przyjazdu samochodem)
 • Czy przed konkursem oraz w trakcie przerwy zadbano o program rozrywkowy, który urozmaicał czas widzom? (zabawy, występy, gry itp.)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy widziałby/widziałaby Pan/Pani przed konkursem oraz w trakcie przerwy niżej wymienione formy rozrywki (tak lub nie dla każdego przykładu):
  *
  Tak Nie
  Quizy tematyczne z nagrodami
  Występ taneczny lub muzyczny
  Konkursy z nagrodami
  Inne
 • Czy był/była Pan/Pani świadkiem sytuacji narażającej Pana/Pani bezpieczeństwo podczas zawodów?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli ta odpowiedź, proszę przejść do pytania nr 10)
 • Jeśli był/była Pan/Pani świadkiem narażenia bezpieczeństwa, to jak zachowały się służby?
 • Czy Pana/Pani zdaniem powinno się usprawnić/poprawić jakiś aspekt organizacyjny tej imprezy w następnych latach?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli ta odpowiedź, proszę przejść do pytania nr 12
 • Jeśli należałoby poprawić jakiś aspekt organizacyjny imprezy, proszę podać jaki konkretnie (można wymienić kilka):
 • Czy uczestniczył/a Pan/Pani jako widz razem z dziećmi w wieku do lat 13?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli ta odpowiedź, proszę przejść do pytania nr 14)
 • Czy obawiał/a się Pan/Pani o bezpieczeństwo dziecka podczas trwania imprezy?
  • Tak
  • Nie
 • Czy w przyszłości zdecyduje się Pan/Pani uczestniczyć ponownie w tej imprezie?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Płeć:
  *
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Wiek:
  *
  • <18
  • 19-25
  • 26-35
  • 36-50
  • 51-60
  • >61
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • Wieś
  • Miasto do 15 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 15 tys. a mniej niż 50 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 50 tys. a mniej niż 100 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl