ankiety online

Źródła motywacji uczestników wolontariatu wielopokoleniowego

Szanowni Państwo, Nazywam się Dorota Lisiewicz. Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika sądowniczo-penitencjarna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzę badania dotyczące źródeł motywacji podejmowania wolontariatu. Badania są całkowicie anonimowe, wyniki uzyskane na podstawie kwestionariuszy ankiet zostaną wykorzystane tylko na potrzeby mojej pracy magisterskiej. W związku z powyższym proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania znajdujące się w ankiecie.
  • Z jakiego źródła dowiedziała się Pani/Pan o wolontariacie?
    • z prasy
    • odp 2
    • odp 3
    • odp 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl