ankieta online

Wiedza na temat funkcjonowania Banków Mleka Kobiecego

Piszę pracę licencjacką pt. „Bank Mleka Kobiecego- funkcjonowanie na terenie Wielkopolski”. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety, ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu mojej pracy licencjackiej. Proszę o postawienie znaku X przy wybranej odpowiedzi (w niektórych pytaniach możliwa jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź). Jeśli jesteś studentem/studentką będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na pytania poniżej.
 • Jaka jest najbardziej zalecana forma karmienia noworodka?
  • piersią – mlekiem matki
  • mlekiem modyfikowanym
  • nie ma znaczenia rodzaj pokarmu (mleka) dla noworodka
 • Do którego miesiąca życia zaleca się wyłączne karmienie piersią?
  • do ukończenia 8 miesiąca życia
  • do ukończenia 12 miesiąca życia
  • do ukończenia 6 miesiąca życia
  • do ukończenia 3 miesiąca życia
 • Jak często w ciągu doby noworodek powinien być karmiony piersią?
  • na żądanie
  • co 2 godziny
  • co 4 godziny
  • co 6 godzin
  • co 10 godzin
 • Jakie Twoim zdaniem są zalety karmienia piersią?
  • mniejsze ryzyko wystąpienia chorób u dziecka w przyszłości m. in. otyłość
  • prawidłowy rozwój układu odpornościowego dziecka
  • czynnik zapobiegający wadom zgryzu u dzieci
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka
 • Czy znasz przyczyny dla, których matka nie może karmić dziecka własnym mlekiem?
  • nieleczona bruceloza, gruźlica
  • przyjmowanie izotopów radioaktywnych
  • cięcie cesarskie
  • zapalenie gruczołów piersiowych
 • Czy słyszał Pani/Pan o istnieniu Banków Mleka Kobiecego?
  • Tak
  • Nie
 • Skąd dowiedział się Pani/Pan o istnieniu Banków Mleka Kobiecego ?
  • internet
  • media społecznościowe
  • zajęcia na uczelni
  • literatura specjalistyczna
  • inne
  • nie dotyczy ( nie słyszałem o istnieniu Banków Mleka Kobiecego)
 • Czy Pani/Pana zdaniem noworodek może być karmiony mlekiem z Banku Mleka Kobiecego bez ryzyka wystąpienia powikłań (choroby u noworodka)?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Kto według Pani/Pana może oddać pokarm do Banku Mleka Kobiecego?
  • każda zdrowa kobieta karmiąca piersią posiadająca nadmiar pokarmu
  • kobieta z niedoborem pokarmu
  • kobieta karmiąca piersią chorująca np. na gruźlicę
 • Czy według Pani/ Pana pokarm pochodzący z Banku Mleka jest bezpieczny?
  • Tak
  • Nie
 • Jak według Pani/Pana jest przechowywane mleko w Banku Mleka Kobiecego?
  • w zamrażarkach
  • w temp. pokojowej
  • w cieplarce w bardzo wysokiej temperaturze
 • Która z metod obróbki według Pani/ Pana jest wykorzystywana przygotowując mleko do przechowywania w Banku Mleka Kobiecego?
  • pasteryzacja
  • suszenie
  • mechaniczna
 • Kto według Pani/Pana jest w pierwszej kolejności beneficjentem mleka z Banku Mleka Kobiecego?
  • dzieci przedwcześnie urodzone i chore
  • dzieci matek karmiących piersią posiadających nadmiar pokarmu
  • dzieci matek karmiących piersią posiadających małą ilość pokarmu
 • Jakie korzyści płyną według Pani/ Pana z funkcjonowania Banków Mleka Kobiecego?
  • dostęp do mleka kobiecego dla dzieci urodzonych przedwcześnie co pozytywnie wpływa na ich rozwój
  • dostęp do mleka kobiecego dla dzieci chorych
  • dostęp do mleka dla dzieci zdrowych, których mamy nie posiadają wystarczająco dużej ilości pokarmu
  • korzyści zarobkowe
 • Czy Twoim zdaniem na terenie Wielkopolski funkcjonuje Bank Mleka Kobiecego?
  • Tak
  • Nie
 • Czy w przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodziłbyś się na karmienie Twojego dziecka mlekiem z Banku Mleka Kobiecego?
  • Tak
  • Nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl