ankiety

Ankieta dla Rodziców

Uprzejmie proszę o wypełnienie anonimowej ankiety dla Rodziców dotyczącej komunikacji z kadrą naszego przedszkola.
  • Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze sposobu oraz jakości przekazywanych codziennych informacji o Państwa Dziecku?
  • Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z kontaktu z Wychowawczynią/ami grupy?
  • Jak ocenia Pani/Pan organizację zebrań (dni otwartych) z Wychowawczynią/ami?
  • Czy Pani/Pana kontakt z Wychowawczynią/ami grupy jest satysfakcjonujący i w jakim stopniu?
  • Czy Wychowawczyni/e wspiera/ją Panią/Pana w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem lub/i edukacją Państwa Dziecka?
  • Czy kontakt z Dyrektorem przedszkola jest dla Pani/Pana zadowalający?
  • Czy informacje na temat imprez organizowanych w przedszkolu są dla Pani/Pana dostępne i zadowalające?
  • Czy ma Pani/Pan propozycje w celu poprawy kontaktu przedszkola z Państwem?
  • Czy jest coś, o co nie zapytaliśmy, a czym w kwestii komunikacji w naszym przedszkolu chcieliby się Państwo z nami podzielić?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl