ankiety online

Ankieta cyberprzemoc

Jestem studentką III roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim i na potrzeby pracy dyplomowej przeprowadzam badania dotyczące cyberprzemocy. Proszę o wypełnienie ankiety osoby w wieku 15-18 lat. Poniższa ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Bardzo proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi przy pytaniach zamkniętych (lub tam gdzie jest to napisane kilku odpowiedzi). Proszę również o czytelne wypełnienie odpowiedzi na pytania otwarte. Dziękuję Kinga Drab
 • Wiek
  *
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto
 • Czym według Ciebie jest cyberprzemoc?
  *
  • wyzywanie, straszenie, nękanie, ośmieszanie itp. drugiego człowieka przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego
  • agresywna wymiana zdań pomiędzy uczestnikami kanałów komunikacji, które mają zwykle charakter publiczny
  • nielegalne działanie (wykonywane w postaci operacji elektronicznych), wymierzone przeciwko bezpieczeństwu systemów komputerowych lub procesowanych prz
 • Czy za nękanie kogoś w internecie można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy w polskim prawie karnym jest przepis dotyczący bezpośrednio cyberprzemocy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Który rodzaj przemocy (tradycyjna czy elektroniczna) ma Twoim zdaniem poważniejsze konsekwencje dla ofiary?
  *
  • elektroniczna
  • tradycyjna
  • oba rodzaje przemocy mają takie same konsekwencje
  • nie wiem
 • Czy kiedykolwiek doświaczyłeś/-łaś agresywnych zachowań ze strony rówieśnika w internecie?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jeśli tak: jakiego typu zachowania to były? (możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
  • wyzywanie, ośmieszanie na publicznych czatach/forach
  • regularne otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości
  • udostępnianie Twoich prywatnych zdjęć, filmów lub zapisów rozmów innym osobom
  • podszywanie się pod Ciebie (np. przez fałszywy profil na portalu internetowym)
  • upublicznianie nieprawdziwych informacji na Twój temat w internecie
  • celowe usunięcie z listy kontaktów
  • niszczenie Twojego sprzętu elektronicznego
 • Jak często zdarzają Ci się ww. sytuacje?
  • zdarzyło mi się to raz
  • zdarzyło mi się kilka razy
  • kilka razy w miesiącu
  • kilka razy w tygodniu
  • codziennie
 • Co czułeś/-łaś gdy przydarzyły Ci się ww. sytuacje?pytanie ...
 • Jakie według Ciebie są przyczyny takich sytuacji? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • anonimowość sprawcy
  • chęć zrobienia komuś na złość
  • chęć zabawy/zrobienia komuś żartu
  • brak kontroli dorosłych
  • złośliwość sprawcy
  • chęć zaimponowania innym
  • obrona siebie lub innych
  • publiczne udostępnianie przez ofiarę prywatnych informacji ze swojego życia
 • Jak sądzisz: która z ww. przyczyn jest główną przyczyną cyberprzemocy?
  *
 • Jak myślisz: jakie są konsekwencje cyberprzemocy?
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl