ankieta online

zjawisko terroryzmu w Polsce

Jestem studentem ostatniego roku studiów na kierunku administracja w Wyższej Szkole Menadżerskiej. Piszę prace magisterską na temat zjawiska terroryzmu w Polsce. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety
 • Czym według Pana/Pani jest terroryzm?
 • Czy Pan/Pani obawia się ataku terrorystycznego na terenie Polski ?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Który z rodzaju terroryzmu uważa Pan/Pani za najbardziej niebezpieczny?
  • TERRORYZMU RELIGIJNEGO
  • TERRORYZMU POLITYCZNEGO
  • TERRORYZMU NEONAZISTOWSKIEGO
  • TERRORYZMU NARODOWO-WYZWOLEŃCZY
  • BIOTERRORYZM
  • CYBERTERRORYZM
 • Która z jednostek według Pana/Pani jest najbardziej efektywna w działaniach antyterrorystycznych>?
  • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
  • AGENCJA WYWIADU
  • SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻB WYWIADU WOJSKOWEGO
  • POLICJA
  • GROM
  • STRAŻ GRANICZNA
  • BOR
 • Jak zwiększyć efektywność działań Polskich jednostek antyterrorystycznych?
  • WIĘCEJ PIENIĘDZY
  • WIĘCEJ SZKOLEŃ
  • INWESTYCJA W NOWY SPRZĘT
 • Czy uważa Pan/Pani, że Polska jest przygotowana na odparcie ataku terrotystycznego?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Na czym powinna polega walka z terroryzmem ?
  • NA MILITARNEJ WALCE
  • NA DZIAŁANIACH DYPLOMATYCZNYCH
  • NA OGRANICZENIU ŹRÓDEŁ FINANSOWYCH
  • NA EDUKACJI NT. ZAGROŻENIA
 • Czy służby (Policja , Pogotowie , Straż Pożarna ) sprawnie poradzą sobie z udzieleniem pomocy ofiarom po ataku terrorystycznym?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Czy według Pan/Pani służby sprawnie usuna zniszczenia?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Czy w Polsce jest potrzebna centralna jednostka do walki z terroryzmem ?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Czy zgodził/a by się Pan/Pani na ograniczenie czasowe lub trwałe swobód obywatelskich gdyby miało to zwiększyć bezpieczeństwo na terenie Polski
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Jaka jest według Pana/Pani główna przyczyna terroryzmu ?
  • FANATYZM RELIGIJNY
  • AGRESYWNA POLITYKA PAŃSTWA
  • LOKALNE KONFLIKTY
  • CHĘĆ WZBUDZENIA STRACHU
  • CHĘĆ ZEMSTY
  • NIE MAM ZDANIA
 • Jakie środki zapobiegania terroryzmowi uważasz za dopuszczalne?
  • PODSŁUCHY
  • DZIAŁANIA MILITARNE
  • TORTURY
  • WIĘZIENIA BEZ PROCESU
  • ŻADNE
 • Na czym według Pana/Pan powinnien opierać się system działania antyterrorystycznego w Polsce?
  • NA DZIAŁANIACH PREWENCYJNYCH ( WYWIAD)
  • NA DZIAŁANIACH MILITARNYCH
  • NA EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA
  • NIE MAM ZDANIA
 • Czy w obecnych czasach powinnych być prowadzone w Polsce kampanie uświadamiające społeczeństwo w tematyce terroryzmu?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Płeć respondenta
  • KOBIETA
  • MĘŻCZYZNA
 • WIEK
  • do 18
  • 18-24
  • 25-30
  • 31-40
  • powyżej
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl