ankiety online

CYBERSTALKING I CYBERBULLYING – ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ

Szanowni Państwo, Jestem studentką drugiego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uczelni WSZOP w Katowicach. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej Cyberstalkingu i cyberbullyingu oraz świadomości zagrożeń wśród 20 i 30-latków. Ankieta ta jest całkowicie anonimowa, a udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc oraz za poświęcony czas na wypełnienie ankiety
 • Jak często korzysta Pan/Pani z Internetu? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) do godziny dziennie
  • b) 2-3 godziny dziennie
  • c) 3-5 godzin dziennie
  • d) powyżej 5 godzin dziennie
  • e) kilka razy w tygodniu
  • f) sporadycznie
 • Gdzie korzysta Pan/Pani z Internetu?(można udzielić kilku odpowiedzi)
  *
  • a) w domu
  • b) w pracy
  • c) w miejscach publicznych
  • d) wszędzie tam, gdzie jestem (mój telefon ma stały dostęp do Internetu)
 • Do czego przede wszystkim służy Panu/Pani Internet?
  *
 • Czy słyszał Pan/Pani o zjawisku cyberprzemocy (wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, publikowanie kompromitujących materiałów wbrew czyjejś woli, podszywanie się itp.)?(można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) słyszałem/am o niektórych
  • d) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Czy kiedykolwiek spotkał się Pan/Pani ze zjawiskiem cyberstalkingu (złośliwe i powtarzające się naprzykrzanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu w sieci internetowej) lub cyberbullyingu (zastraszanie, wyśmiewanie innych osób)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Czy był Pan/Pani obiektem zdjęć lub filmów, które zostały wykonywane bez Pana/Pani zgody lub wiedzy? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Czy był Pan/Pani ofiarą publikacji kompromitujących materiałów na swój temat bez wyrażenia na to zgody? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Jakie skutki Pana/Pani zadaniem może wywołać cyberprzemoc w sieci dla ofiary jak i dla sprawcy?
 • Jakie prywatne informacje podawał Pan/Pani przez Internet? (można udzielić kilku odpowiedzi.)
  *
  • a) adres e-mail
  • b) adres zamieszkania
  • c) numer telefonu
  • d) zdjęcie
  • e) żadne z powyższych
 • Czy był Pan/Pani kiedyś sprawcą ośmieszania, upokarzania, szantażowania kogoś za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (telefon komórkowy, Internet)? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Czy podszywał się Pan/Pani pod kogoś wbrew jego woli? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • Jak często spotyka się Pan/Pani z następującymi formami przemocy?
  *
  Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku Nigdy
  Podszywanie się, kradzież tożsamości
  Wykluczenie z grupy znajomych na portalu społecznościowym
  Obraźliwe, upokarzające, negatywne komentarze na swój temat (lub znajomego) na portalach społecznościowych
  Strony internetowe zakładane w celu ośmieszenia innych osób
  Rozpowszechnianie wbrew woli swoich zdjęć, filmików (lub znajomych) za pośrednictwem portali społecznościowych
  Przemoc poprzez częste i przykre telefony (smsy)
 • Jak Pan/Pani uważa, z jakiego powodu dochodzi do pojawienia się agresji w sieci?(można udzielić kilku odpowiedzi)
  *
  • a) wrodzone skłonności człowieka lub inne zaburzenia
  • b) chęć dominacji nad innymi
  • c) chęć „łamania” ustalonych zasad
  • d) chęć pokazania się w celu zdobycia popularności
  • e) wpływ mediów
  • f) anonimowość i bezkarność
  • g) odreagowanie swoich niepowodzeń
 • Co według Pana/Pani należałoby zrobić, aby zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom w sieci?(można udzielić kilku odpowiedzi)
  *
  • a) zwiększyć kary
  • b) zwiększyć ilość kampanii społecznych
  • c) wieloetapowa weryfikacja danych
 • Czy według Pana/Pani kampanie prowadzone na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy są potrzebne? (można udzielić jednej odpowiedzi)
  *
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem/trudno powiedzieć
 • METRYCZKA Płeć
  *
  • a) Kobieta
  • b) Mężczyzna
 • METRYCZKA Wiek
  *
  • a) 21 - 30 lat
  • b) 31 - 40 lat
 • METRYCZKA Wykształcenie
  *
  • a) wyższe
  • b) średnie / policealne
  • c) zawodowe
  • d) podstawowe / gimnazjalne
 • METRYCZKA Aktywność zawodowa
  *
  • a) pracuję
  • b) studiuję i pracuję
  • c) urlop macierzyński/urlop wychowawczy
  • d) nie pracuję
 • METRYCZKA Miejsce zamieszkania
  *
  • a) wieś
  • b) miasto do 50 tys. mieszkańców
  • c) miasto od 50 tys. do 150 tys. mieszkańców
  • d) miasto od 150 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • e) miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl