ankiety online

ANKIETA DOT. SYSTEMU MOTYWOWANIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Szanowni Państwo ! Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania, odzwierciedlając tym samym panujący system motywowania funkcjonariuszy w garnizonie małopolskiej Policji. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wyłącznie wykorzystane do celów naukowych. W trakcie wypełniania ankiety należy zaznaczyć właściwą odpowiedź zgodnie z własnymi przekonaniami oraz panującym system.

Ankieta została zakończona.

 • Co najbardziej utrudnia Panu(i) codzienną służbę ? (Proszę zaznaczyć więcej niż 3 odpowiedzi)
  *
  • zbyt duża biurokracja
  • praca „pod statystykę”
  • zbyt krótki czas na wykonanie niektórych zadań
  • nadmierne obciążenie pracą
  • brak stabilizacji pracowniczej – ciągłe zmiany organizacyjne
  • uprzedmiotowienie pracownika
  • niezrozumiałe polecenia służbowe
  • utrudniony przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi jednostki
  • brak informacji zwrotnej od przełożonych
  • nic mi nie utrudnia służby
  • nadmierny rygor i dyscyplina
  • utrudniony przepływ informacji pomiędzy pracownikami tej samej komórki organizacyjnej
 • Jak określił(a)by Pan(i) swoje zadowolenie z wykonywanej służby ?
  *
  • duże
  • przeciętne
  • małe
 • Które z wymienionych poniżej czynników, najbardziej przyczyniają się do Pana(i) zadowolenia ze służby w Policji? (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)
  *
  • możliwość awansu
  • dobre relacje z przełożonymi
  • stałe warunki pracy
  • możliwość chronienia ludzi przed przestępczością
  • dobre stosunki z współpracownikami
  • stabilne zatrudnienie
 • Jak Pan(i) ocenia aktualne możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej w Policji ?
  *
  • dobrze
  • źle
  • trudno powiedzieć
 • Które z wymienionych poniżej czynników, najbardziej przyczyniają się do Pana(i) niezadowolenia z pracy w Policji ? (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)
  *
  • zagrożenie dla życia i zdrowia
  • uwikłanie Policji w politykę
  • niesprawiedliwe traktowanie
  • zły system szkoleniowy
  • złe warunki pracy (sprzęt, wyposażenie, itp.)
  • ciągłe zmiany organizacyjne
  • stosunkowo słabe wynagrodzenie
 • Które z poniższych czynników, w największym stopniu motywuje Pana(ią) do pracy ? (Proszę zaznaczyć więcej niż 3 odpowiedzi)
  *
  • trudno powiedzieć
  • odznaczenia
  • pochwały w rozkazach
  • skierowanie na dodatkowe kursy/szkolenia
  • przedterminowy awans
  • lepsze warunki pracy
  • uznanie społeczne
  • dobra opinia przełożonych
  • nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki
 • Które z czynników, Pana(i) zdaniem najbardziej wpływają na rozwój kariery zawodowej w Policji ? (Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)
  *
  • trudno powiedzieć
  • ogólne zmiany zachodzące w Policji
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szkolnictwie cywilnym
  • przypadek/szczęście
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szkolnictwie resortowym
  • dobre stosunki z przełożonym
  • własna praca i zaangażowanie w służbę
  • protekcja/nepotyzm
 • Proszę podać odpowiednik Pana(i) korpusu ze względu na stopień służbowy :
  *
  • Korpus oficerów starszych (inspektor, mł. inspektor, podinspektor)
  • Korpus oficerów młodszych (nadkomisarz, komisarz, podkomisarz)
  • Korpus aspirantów (aspirant sztabowy, starszy aspirant, aspirant, młodszy aspirant)
  • Korpus podoficerów (sierżant sztabowy, starszy sierżant, sierżant)
  • Korpus szeregowych (starszy posterunkowy, posterunkowy)
 • Proszę podać swój staż pracy w Policji :
  *
  • od 1 do 5 lat
  • powyżej 5 lat do 10 lat
  • powyżej 10 lat do 15 lat
  • powyżej 15 lat
 • Proszę podać swoją płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl