ankieta online

Jak się komunikujemy

ta ankieta posłuży nam do zbudowania dobrej komunikacji w bibliotece

Ankieta została zakończona.

 • Staż pracy
  • poniżej 2 lat
  • powyżej 2 lat
  • odp 3
  • odp 4
 • komunikacja wewnętrzna w miejscu Pani/Pana pracy pełni
  *
  • funkcję przekazywania poleceń
  • jest głównym źródłem informacji
  • pomaga w zrozumieniu zadań
  • jest formą budowania relacji
 • czy zdaniem Pani/Pana kw ma wpływ na jakość pracy
  • tak, ma
  • nie ma
  • nie mam zdania
  • odp 4
 • jak ocenia Pani/Pan poziom kw i przepływ informacji w bibliotece
  • dobrze
  • źle
  • odp 3
  • odp 4
 • czy czuje się Pani/Pan dobrze poinformowana/y o tym co się dzieje w bibliotece
  • tak
  • nie
  • odp 3
  • odp 4
 • czy Pani/Pana zdaniem w bibliotece brane są pod uwagę opinie pracowników w obszarze komunikacji?
  • tak
  • nie
  • odp 3
  • odp 4
 • przepływ informacji w skali od 1-5 pomiędzy
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  przełożonym a podwładnym
  podwładnym a przełożonym
  pracownikami
  działami
  odp 5
 • czy w bibliotece system kw wymaga poprawy
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
  • odp 4
 • jak ocenia Pani/Pan system kw w bibliotece
 • Tutaj gdyby kw w bibliotece zależała od Pani/Pana jakie rozwiązania wprowadziłaby Pani/Pan

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl