ankiety online

Źródła finansowania sektora MSP

Szanowni Państwo! Jestem studentką V roku Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeprowadzam badania do mojej pracy magisterskiej na temat źródeł finansowania działalności sektora MSP na terenie powiatu chełmińskiego i świeckiego. Ankieta jest anonimowa, a dane z ankiety zostaną wykorzystane tylko w celach naukowych. Zwracam się więc z prośbą o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie ankiety. Z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Do jakiej grupy przedsiębiorstw należy Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  *
  • mikro
  • małe
  • średnie
 • Od kiedy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  *
  • do 1 roku
  • od 1 roku do 3 lat
  • od 3 lat do 5 lat
  • od 5 lat do 10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Jaki rodzaj działalności Pan/Pani prowadzi?
  *
  • usługowa
  • handlowa
  • produkcyjna
  • inna
 • Gdzie znajduje się Pana/Pani firma?
  *
  • obszar wiejski
  • obszar miejski
  • zarówno obszar wiejski jak i miejski
 • Na jakim obszarze prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  *
  • lokalny
  • wojewódzki
  • ogólnopolski
  • międzynarodowy
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?
  *
  • niski
  • średni
  • wysoki
  • trudno powiedzieć
 • Skąd czerpie Pan/Pani informacje o dostępnych źródłach finansowania? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • ukończone studia ekonomiczne
  • telewizja
  • radio
  • internet
  • prasa
  • rodzina, znajomi
  • biura doradcze
 • Z jakich źródeł finansowania korzystał/a Pan/Pani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej? (w danym wierszu można postawić tylko jeden znak V)
  *
  Nie korzystałem/am z tego źródła finansowania Niski udział w finansowaniu działalności Średni udział w finansowaniu działalności Wysoki udział w finansowaniu działalności
  Kredyty
  Leasing
  Factoring
  Dotacja z UE
  Pożyczki od znajomych/rodziny
  Tylko ze źródeł własnych
 • Z jakich obcych źródeł finansowania zamierza Pan/Pani skorzystać w przyszłości? (w danym wierszu można postawić tylko jeden znak V)
  *
  Na pewno nie skorzystam Może skorzystam Zamierzam skorzystać Na pewno skorzystam
  Kredyt
  Leasing
  Factoring
  Dotacja z UE
  Pożyczka od znajomych/rodziny
  Pożyczka z sektora pozabankowego
 • Czy miał/a Pan/Pani problem z pozyskaniem środków obcych na finansowanie działalności?
  *
  • tak
  • nie
  • nie staraliśmy się o źródła obce
 • Na jaki cel przeznaczył/a Pan/Pani pozyskane środki? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • finansowanie bieżącej działalności
  • sfinansowanie inwestycji
  • zakup nieruchomości
  • zakup środków transportu
  • zakup maszyn i urządzeń
  • spłata zadłużenia
  • inne
  • nie dotyczy
 • Który element jest dla Pana/Pani najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania działalności gospodarczej (proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *
  • proste i zrozumiałe procedury
  • niski koszt
  • proste zabezpieczenie lub jego brak
  • możliwość szybkiego pozyskania kapitału
 • Czy zamierza Pan/Pani w najbliższym czasie skorzystać z finansowania zewnętrznego?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Z jakiej kwoty zamierza Pan/Pani skorzystać?
  *
  • do 5 000 zł
  • od 5 000 zł do 20 000 zł
  • od 20 000 zł do 50 000 zł
  • od 50 000 zł do 100 000 zł
  • powyżej 100 000 zł
  • nie dotyczy
 • Jakie najczęstsze przyczyny problemów występują w Pana/Pani firmie?
  *
  • duża konkurencja
  • niekorzystna lokalizacja
  • brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani, iż dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jest utrudniony?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • nie mam zdania
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy Pana/Pani firma ubiegała się kiedykolwiek o pomoc z funduszy unijnych?
  *
  • tak, otrzymano dotację z UE
  • tak, ale nie przyznano dotacji
  • nie ubiegano się o dotację
 • Czy podczas prowadzenia działalności przedsiębiorstwo było czasowo zawieszone?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak prosperuje Pana /Pani firma?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • średnio
  • słabo
  • źle
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl