ankieta online

Kwestionariusz dotyczący badania satysfakcji klientów Urzędu

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu w Bejscach. Jest ono realizowane na potrzeby pisania pracy magisterskiej przez mieszkankę naszej Gminy. Celem badania jest zebranie wyników pomiaru satysfakcji klientów Urzędu. Każda uzyskana odpowiedź jest dla mnie niezwykle cenna i istotna z punktu widzenia tak postawionego celu. Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie kwestionariusza jest całkowicie dobrowolne i zajmie nie więcej niż 10-15 minut. Proszę wypełniać ankietę wstawiając znak X w polach wyboru. W pięciostopniowej skali ocen 1 oznacza ocenę najniższą, niepożądaną, a 5 jest oceną najwyższą, pożądaną, w tabeli należy zakreślić właściwą odpowiedź. Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Z Urzędu korzysta Pan /i jako:
  *
  • osoba fizyczna
  • firma
 • Jak często korzysta Pan /i z usług Urzędu?
  *
  • regularnie, średnio raz w miesiącu
  • sporadycznie, średnio raz na kwartał
  • rzadko, średnio raz w roku
  • bardzo rzadko, raz na kilka lat
 • Czy załatwiana przez Pana/Panią sprawa była związana z:
  *
  • wydaniem decyzji administracyjnej
  • wydaniem dowodu osobistego
  • uzyskaniem informacji
  • inną usługą świadczoną przez Urząd
 • Czy Pana/ni zdaniem funkcjonowanie Urzędu w Bejscach jest porównywalne do funkcjonowania innych urzędów?
  *
  • Tak, Urząd w Bejscach funkcjonuje tak samo jak inne urzędy
  • Urząd w Bejscach funkcjonuje lepiej niż inne
  • Urząd w Bejscach funkcjonuje gorzej niż inne
  • nie wiem, nie mam zdania
 • Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pani/Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Gminy Bejsce:
  *
  bardzo ważna ważna nieważna nie dotyczyła załatwianej sprawy
  uprzejmość, kultura obsługi klienta
  wiedza i kompetencje pracownika Urzędu
  terminowość załatwiania sprawy
  warunki lokalowe Urzędu Gminy
 • Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pani/Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Gminy Bejsce:
  *
  bardzo ważna ważna nieważna nie dotyczyła załatwianej sprawy
  uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy
  czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
  dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność
  pomoc w wypełnianiu dokumentów
 • Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pani/Pan /zadowolona/zadowolony z realizacji przez Urząd Gminy wymienionych poniżej zagadnień (liczba 1 oznacza ocenę najniższą, a liczba 5 oznacza ocenę najwyższą):
  *
  1 2 3 4 5
  uprzejmość, kultura obsługi klienta
  wiedza i kompetencje pracownika Urzędu
  terminowość załatwiania sprawy
  warunki lokalowe Urzędu Gminy
 • Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pani/Pan /zadowolona/zadowolony z realizacji przez Urząd Gminy wymienionych poniżej zagadnień (liczba 1 oznacza ocenę najniższą, a liczba 5 oznacza ocenę najwyższą):
  *
  1 2 3 4 5
  uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy
  czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
  dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność
  pomoc w wypełnianiu dokumentów
 • Czy został(a) Pan/Pani poinformowany(a) przez pracownika Urzędu o sposobie załatwienia sprawy? (czas trwania, opłaty, wymagane dokumenty)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy informacje zawarte na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bejsce są wystarczające do załatwienia sprawy w Urzędzie?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie korzystam
 • Czy sprawa została zakończona?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Jest w trakcie załatwiana
 • Jeżeli tak, to w jakim terminie otrzymał(a) Pan/Pani zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy:
  *
  • od ręki
  • w ciągu 7 dni
  • w ciągu 14 dni
  • w terminie 30 dni
  • po upływie 30 dni
 • Czy był(a) Pan/Pani zadowolony(a) ze sposobu załatwienia sprawy w Urzędzie?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Na ile ocenia Pan/i jakość obsługi w Urzędzie w Bejscach?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 18-24 lata
  • 25–34 lata
  • 35–44 lata
  • 45–60 lat
  • 61lat i więcej
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • niepełne podstawowe
  • zasadnicze zawodowe
  • niepełne zasadnicze zawodowe
  • średnie
  • niepełne średnie
  • wyższe
  • niepełne wyższe
  • inne
 • Jest Pan/Pani osobą?
  *
  • Uczącą się
  • Pracującą
  • Bezrobotną
  • Prowadzącą działalność gospodarczą
  • Emerytem (rencistą)

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl