ankieta

Wsparcie instytucjonalne agroturystyki w powiecie kolneńskim

Szanowny(a) Panie/Pani, Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Nazywam się Małgorzata Brozio i jestem studentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Geoinżynierii. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety w celu zgromadzenia niezbędnych informacji potrzebnych do napisania pracy licencjackiej. Badanie dotyczy kwestii korzystania ze wsparcia instytucjonalnego przez założycieli gospodarstw agroturystycznych w powiecie kolneńskim. Ankieta jest krótka i całkowicie anonimowa. Bardzo proszę o odpowiadanie na pytanie zgodnie z prawdą i własnymi doświadczeniami.
 • W jakiej gminie mieści się Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne?
  *
  • Gmina Kolno
  • Gmina Stawiski
  • Gmina Mały Płock
  • Gmina Turośl
  • Gmina Grabowo
 • Ile lat prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
  *
  • Mniej niż rok
  • Rok
  • 2 lata
  • Powyżej 2 lat
 • Jakiej wielkości jest Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne?
  *
  • Do 5 pokoi
  • Powyżej 5 pokoi
 • Czy korzystał(a) Pan/Pani z dofinansowań?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak, to jakich?
 • Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości prowadzenia działalności agroturystycznej?
  *
  • Od znajomych
  • Z gminy
  • Z internetu
  • Z broszurek informacyjnych
  • Od innych właścicieli gospodarstwa agroturystycznego
 • Jak ocenia Pan/Pani wsparcie gminy w tworzeniu działalności pozarolniczej?
  *
  Bardzo złe Złe Średnie Dobre Bardzo dobre
  Ocena
 • Czy według Pana/Pani uzyskanie informacji na temat założenia działalności pozarolniczej jest łatwo dostępne?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy korzystał(a) Pan/Pani z usług Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy w okolicy Pana/Pani gospodarstwa znajdują się cenne przyrodniczo/historycznie obiekty?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy władze lokalne organizują szkolenia bądź kursy dla osób chcących podjąć działalność?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie, a powinny
 • Czy władze lokalne podejmują działania w celu polepszenia dostępności komunikacyjnej w Pana/Pani okolicy?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie ma takiej potrzeby
  • Nie, a powinny
 • Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie turystyczne(ścieżki rowerowe, informacja turystyczna, ośrodki rekreacyjno-sortowe w gminie?
  *
  Bardzo złe Złe Średnie Dobre Bardzo dobre
  Ocena
 • Czy korzystał(a) Pan/Pani z usług Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie?
  • Tak
  • Nie
 • Czy należy Pan/Pani do stowarzyszenia agroturystycznego?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem co to
 • Czy w okolicy Pana/Pani gospodarstwa znajdują się inne gospodarstwa agroturystyczne?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak, to ile?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl