ankieta

Zielona Góra w oczach mieszkańców

Proszę o udział w badaniu, którego celem poznanie Państwa opinii na temat Zielonej Góry. Ankieta jest anonimowa. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania pracy licencjackiej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wypełnienie ankiety zajmie ok 5 minut
 • Czy mieszka Pan/Pani w Zielonej Górze od urodzenia?
  • Tak
  • Nie
 • Jak długo jest Pan/Pani mieszkańcem Zielonej Góry?
  • Więcej niż 20 lat
  • 10 - 20 lat
  • 5 – 9 lat
  • Mniej niż 5 lat
 • 3. Co przychodzi Panu/Pani na myśl słysząc ,,Zielona Góra’’ ? (proszę wymienić max. 3 skojarzenia)
 • Koszt życia w Zielonej Górze jest w Pana/Pani opinii:
  • Stosunkowo niski
  • Przeciętny w porównaniu do innych polskich miast
  • Stosunkowo wysoki
  • Trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/Pani Zieloną Górę ?
  bardzo źle źle przeciętnie dobrze bardzo dobrze
  jako miejsca do życia
  jako atrakcję turystyczną
  jako miejsce do prowadzenia biznesu
 • Na ile jest Pan/Pani zadowolony z bycia mieszkańcem Zielonej Góry? Proszę ocenić różne aspekty życia w tym mieście?
  Bardzo niezadowolony Niezadowolony Zadowolony Bardzo zadowolony
  stan dróg
  bezpieczeństwo
  służba zdrowia
  komunikacja miejska
  sport i rekreacja
  odp miejsca przyjazne dzieciom
  tereny zielone
  edukacja
 • Z czego PRZEDE WSZYSKTIM Pana/Pani zdaniem słynie Zielona Góra (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
  • Palmiarnia
  • Drużna Falubaz
  • Winobranie
  • Św. Urban
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • Festiwal Piosenki Rosyjskiej
 • Proszę zaznaczyć Pana/Pani zdaniem 2 największe atuty Zielonej Góry
  • Atrakcyjność turystyczna ( np. zabytki, imprezy cykliczne itp. )
  • Dogodne położenie geograficzne
  • Możliwości inwestycyjne
  • Bogata baza rozrywkowa (np. imprezy kulturowe, miejsca rozrywki : kina, teatry, opery, kluby)
 • Proszę zaznaczyć 2 najsłabsze Pana/Pani zdaniem strony Zielonej Góry
  • Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa
  • Mała ilość wydarzeń kulturowych
  • Słaba baza edukacyjna (mała ilość uczelni wyższych, szkół technicznych itp.)
  • Duże zanieczyszczenia
  • Brak atrakcji ( np. kręgielni, basenów, parków linowych, klubów itp.)
 • Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturowo – rozrywkową miasta dla osób w Pana/Pani wieku?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Ani dobrze ani źle
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Czy Pana/Pani zdaniem Gorzów Wielkopolski jest miastem stanowiącym konkurencję dla Zielonej Góry ?
  • Tak (proszę przejść do pytania 12.)
  • Nie (proszę przejść do pytania 13.)
  • Nie mam zdania (proszę przejść do pytania 13.)
 • Proszę wskazać, pod jakim względem Gorzów stanowi konkurencję dla Zielonej Góry (np. sport, turystyka, rekreacja, inwestorzy)
 • Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie władz miasta w tworzenie pozytywnego wizerunku Zielonej Góry wśród mieszkańców ?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Ani dobrze ani źle
  • Źle
  • Bardzo źle
  • Nie wiem
 • Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie władz miasta w tworzenie pozytywnego wizerunku Zielonej Góry wśród turystów?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Ani dobrze ani źle
  • Źle
  • Bardzo źle
  • Nie wiem
 • Z którymi z powyższych działań promujących Zielona Górą spotkał(a) się Pan/Pani? Które z nich podobały się Panu/Pani?
  Znam Podobało mi się
  lokowanie Zielonej Góry w serialu 39,5
  lokowanie Zielonej Góry w serialu rodzinka.pl
  Powstanie Lubuskiego Trójmiasta
  Winobranie
  Akcja – Lubuskie Warte Zachodu
  Organizacja Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 • Czy planuje Pan/Pani mieszkać w Zielonej Górze w ciągu najbliższych 5 lat?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • 18 - 25 lat
  • 26 - 30 lat
  • 31 - 45 lat
  • 46 - 55 lat
  • Powyżej 55 lat
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Czy jest Pan/Pani aktywny/-a zawodowo ?
  • Tak
  • Nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl