ankiety

Mężczyzna nauczyciel wczesnej edukacji

ankieta dla rodziców dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej
 • Do której klasy uczęszcza dziecko?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
 • Czy spotkał(a) się Pan/ Pani, aby nauczycielem w klasach 1-3 był mężczyzna?
  • tak
  • nie
 • Czy był on wychowawcą klasy?
  • tak
  • nie
 • Jakiego przedmiotu uczył?
  • muzyki
  • religii
  • wychowania fizycznego
  • angielskiego
  • plastyki
 • Czy sądzi Pan/ Pani, że nauczycielem w klasach 1-3 może być mężczyzna?
  • tak
  • nie
 • Czy zgadza się Pan/ Pani z opinią, że za mało jest mężczyzn nauczyclieli?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy według Pana/ Pani liczba mężczyzn w nauczaniu zintegrowanym powinna się zmienić?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy chciałby Pan/ Pani, aby w klasach 1-3 uczyło więcej mężczyzn?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy wybrał(a)by Pan/ Pani klasę dla swojego dziecka, w której uczyłby mężczyzna?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • według Pana/Pani większa liczba mężczyzn nauczycieli w klasach 1-3 byłaby korzystna dla dzieci?
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie ogólnokształcące
  • średnie zawodowe
  • wyższe zawodowe
 • liczba posiadanych dzieci
  *
 • wiek najstarszego dziecka , wiek najmłodszego dziecka:
  *
 • miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 50 tys
  • miasto do 100 tys
  • miasto powyżej 100 tys
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl