ankieta

Ankieta - Ocena przełożonego / Menagera

Ankieta jest anonimowa! Jej wyniki pomogą mi lepiej zrozumieć wasze potrzeby, rozpoznać SWOJE mocne i słabe strony a przede wszystkim - samodoskonalić się w sztuce Menagementu aby nam wszystkim pracowało coraz lepiej i wydajniej :) Proszę o powagę oraz szczerość przy uzupełnianiu ankiety bo tylko wtedy będzie miała ona sens. Good luck :) J
 • Jakie wykształcenie Pana/Pani zdaniem powinien posiadać kierownik?
  *
  • średnie
  • wyższe licencjackie
  • bez znaczenia
  • wyższe magisterskie
 • Czy Twoim zdaniem płeć kierownika ma wpływ na jego zarządzanie? *
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Jakie kanały komunikacji między Tobą a przełożonym preferujesz w codziennej pracy (skala od 5 do 1)?
  *
  5 Bardzo mi odpowiada 4 Preferuję 3 Akceptuję 2 Toleruję 1 Stronię...
  Mailowo
  Spotkania grupowe
  Spotkania indywiudualne
  Forum grupy
 • Jakich kanałów komunikacji z zespołem używa Twój przełożony?
  *
  Zbyt często Optymalnie często Wystarczająco często Powinien częściej Zbyt rzadko
  Mail
  Spotkanie grupowe
  Spotkanie indywidualne
  Forum grupy
 • Twoja opinia na temat komunikacji między Tobą / Zespołem a przełożonym (kilka zdań, plusy, minusy, sugestie, etc.)?
  *
 • Czy Twoim zdaniem kierownik powinien wyróżniać się fachową ( produkty i procesy ) wiedzą z zakresu nad jakim pracuje zespół?
  *
  • Tak - obowiązkowo
  • Powinien - jednak wystarczy podstawowa wiedza do prowadzenia Zespołu
  • Nie musi - ma koordynować pracę, fachowcem jest "Zespół"
  • Nie - powinien skupić się na koordynowaniu pracy Zespołu
  • TAK - dlaczego?
  • NIE - dlaczego?
 • Uzasadnij:
 • Oceń poziom fachowej wiedzy swojego Koordynatora 1:
  *
  5 Ekspercka 4 Duża 3 Wystarczająca 2 Przeciętna 1 Nie wystarczająca
  Produkty
  Procedury
  Proces
  Systemy
 • Oceń poziom fachowej wiedzy swojego Koordynatora 2:
  *
  5 Ekspercka 4 Duża 3 Wystarczająca 2 Przeciętna 1 Nie wystarczająca
  Rynek / branża
  Sytuacja wewnątrz grupy
  Zarządzanie
  Umiejętności sprzedażowe
 • Twoja opinia na temat wiedzy przełożonego (kilka zdań, plusy, minusy, sugestie, etc.)
  *
 • Który styl kierowania pasuje najbardziej do Twojego Koordynatora?
  *
  • Demokratyczny - zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy.
  • Autokratyczny - zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Sam podejmuje decyzje za grupę, nie bierze udziału w pracach grupy
  • Delegujący - dający dużą swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań oraz samodzielnego podejmowania decyzji przez członków zespołu.
  • Demokratyczny – lider preferuje podejmowanie decyzji wspólnie z podwładnymi.
  • Jednoczący – skupiający dużą uwagę na stosunkach międzyludzkich w organizacji
  • Normatywny - lider przejawia wobec swoich podwładnych bardzo wysokie oczekiwania i ustanawia wysokie standardy efektywności pracy, osobiście dając prz
 • Czy relacje osobiste pomiędzy koordynatorem a Doradcami mają wpływ na jego ocenę ich pracy (czy masz wrażenie, że ktoś z zespołu jest faworyzowany,etc.)??
  *
  • Tak
  • Nie
 • Co wzbudza u Ciebie autorytet u przełożonego?
  *
  • Nic.
  • Nie czuję szczególnego autorytetu
  • wiedza jaką kierownik posiada
  • jego cechy osobowości
  • wyznaczony system wartości
  • Osiągnięcia zawodowe
  • Opinia w firmie / innych pracowników firmy
  • Wygląd zewnetrzny
  • Sposób wykonywania swojej pracy
  • Czuję autorytet wobec innego koordynatora
  • Relacje z członkami Zespołu
 • Skuteczne zarządzanie według Ciebie to (3 odpowiedzi)?
  *
  • dobra organizacja pracy
  • właściwe podejście kierownika do podwładnego
  • sprawiedliwy podział pracy
  • atmosfera panująca w zespole
  • adekwatne wynagradzanie za wykonaną pracę
  • bezstronność ze strony kierownika
  • rozszerzanie kompetencji pracownika poprzez delegowanie nowych zadań i obowiązków
  • umiejętność "kontrolowania" konfliktów w zespole
 • Dobry Kierownik Twoim zdaniem to osoba (4 odpowiedzi)
  *
  • zaangażowana w cele firmy
  • z wykształceniem wyższym
  • dobry organizator pracy
  • bezgranicznie oddany organizacji w której pracuje
  • osoba dająca innym poczucie bezpieczeństwa
  • osoba licząca tylko na siebie
  • osoba wiedząca wszystko i nie licząca się z zdaniem innych
  • bezkompromisowa
  • w odpowiednim wieku
  • koleżeńska
  • Lojalna i szczera
  • bezpośrednia w przekazywaniu swojego zdania i opinii
 • Opisz swojego Koordynatora jednym zdaniem / 4 wyrazami
  *
 • Napisz coś o czym Twój koordynator powinien wiedzieć; Twoje sugestie, opinie, plusy i minusy ale również swoje pomysły na poprawę jakości pracy oraz relacji w zespole. Napisz co chcesz, co czujesz :)
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl