ankiety online

Konflikt w zespole jako jeden z problemów ZZL

Dzień Dobry. Przygotowuje pracę licencjacką na temat "Konflikt w zespole jako jeden z problemów zarządzania zasobami ludzkimi". W związku z tym. konieczne jest przeprowadzenie badania związanego z tematem pracy. Uprzejmie proszę o wypełnienie wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałabym podkreślić, że ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie dla celów przygotowania mojej pracy. Z góry dziękuję za pomoc.
 • Pana/Pani wiek
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56+
 • Pana/Pani miejsce zamieszkania
  *
  • poniżęj 1 tys. mieszkańców
  • od 1 do 10 tys. mieszkańców
  • od 10 do 50 tys. mieszkańców
  • od 50 do 100 tys. mieszkańców
  • od 100 do 500 tys. mieszkańców
  • powyżej 500 tys. mieszkańców
 • Pana/Pani stanowisko pracy
  *
  • pracownik fizyczny
  • asystent
  • specjalista
  • kierownik
  • dyrektor
  • inne
 • Pana/Pani wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Pana/Pani płeć
  *
  • mężczyzna
  • kobieta
 • Pana/Pani staż pracy w aktualnej firmie
  *
  • do 1 roku
  • od 1 do 2 lat
  • od 2 do 4 lat
  • od 4 do 8 lat
  • powyżej 8 lat
 • Wielkość firmy w której Pan/Pani pracuje
  *
  • do 10 osób
  • od 11 do 50 osób
  • od 51 do 250 osób
  • powyżej 250 osób
 • Jak rozumie Pan/Pani pojęcie konfliktu w organizacji?
  *
  • jest to zjawisko negatywne
  • jest to zjawisko pozytywne
  • jest to zjawisko neutralne
  • nie mam zdania
 • Czy konfliktu w organizacji można Pana/Pani zdaniem uniknąć?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Jak często występuje konflikt w Pana/Pani miejscu pracy?
  *
  • codziennie
  • kilka razy w tygodniu
  • raz na tydzień
  • kilka razy w miesiącu
  • raz na miesiąc
  • kilka razy w roku
  • nigdy
 • Jakie typy konfliktów najczęściej mają miejsce w Pana/Pani miejscu pracy?
  *
  • pomiędzy dwoma pracownikami
  • pomiędzy grupami pracowników
  • pomiędzy pracownikiem a grupą
  • pomiędzy kierownikiem a pracownikiem
  • pomiędzy kierownikiem a grupą
  • konflikty nie występują
 • Jak często jest Pan/Pani uczestnikiem konfliktu w organizacji?
  *
  • rzadko
  • często
  • nigdy
 • Z jakiego powodu najczęściej dochodzi do sporu w Pana/Pani miejscu pracy?
  *
  • nierówny podział obowiązków
  • zły przepływ informacji
  • nierówny podział wynagrodzenia
  • rywalizacja między pracownikami
  • plotki
  • prywatne kontakty między pracownikami
  • konflikty nie występują
 • Która z metod jest najczęściej wykorzystywana w Pana/Pani miejscu pracy w celu rozwiązania konfliktu?
  *
  • unikanie (polega na pomijaniu bądź ignorowaniu konfliktu)
  • rywalizacja (polega na narzucaniu swoich racji kosztem racji drugiej strony)
  • kompromis (polega na znalezieniu rozwiązania częściowo rezygnując ze swoich interesów)
  • mediacje (polegają na udziale osób trzecich przy rozwiązywaniu konfliktów)
  • przystosowanie (zmiana swojego podejścia w celu poprawy współpracy ze stroną konfliktu)
  • negocjacje (rozmowy polegające na znalezieniu rozwiązań przynoszących korzyści dla obydwu stron konfliktu)
  • konflikty nie występują
 • Czy w Pana/Pani organizacji są prowadzone działania mające na celu ograniczenie powstawania konfliktów?
  *
  • tak, pracownicy odbywają regularne szkolenia w tym zakresie
  • nie, nie są prowadzone
  • menadżerowie odbywają rozmowy z pracownikami w celu ograniczenia występowania konfliktów
 • Czy Pana/Pani zdaniem atmosfera wpływa na powstawanie konfliktów w miejscu pracy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęściej występujące przyczyny powstawania konfliktów?
  *
  • różnice religijne
  • zły styl zarządzania przez kierownictwo
  • brak możliwości realizacji potrzeb indywidualnych
  • zbyt emocjonalne podchodzenie do pewnych spraw
  • zazdrość i rywalizacja
 • Która z technik przynosi Pana/Pani zdaniem najefektywniejsze rezultaty w rozwiązywaniu konfliktów?
  *
  • unikanie (polega na pomijaniu bądź ignorowaniu konfliktu)
  • rywalizacja (polega na narzuceniu swoich racji kosztem racji drugiej strony
  • kompromis (polega na znalezieniu rozwiązania częściowo rezygnując ze swoich interesów)
  • mediacje (polegają na udziale osób trzecich przy rozwiązywaniu konfliktów)
  • przystosowanie (zmiana swojego podejścia w celu poprawy współpracy ze stroną konfliktu)
  • negocjacje (rozmowy polegające na znalezieniu rozwiązań przynoszących korzyści dla obydwu stron konfliktu)
 • Jakie błędy Pana/Pani zdaniem najczęściej popełnianie sa przez menadżerów przy rozwiązywaniu konfliktów?
  *
  • próba wyjaśnienia od której strony spór się zaczął, co jest mało wiarygodne ze względu na różne wyjaśnienia
  • zajmowanie stanowiska po stronie słabszej psychicznie
  • odwracanie uwagi od problemu
  • ocenianie
  • niestosowanie konstruktywnej krytyki
  • krzyk i grożenie
 • Czy Pana/Pani zdaniem konflikt wpływa na problemy kierowników związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl