ankiety online

Opinia rodziców dzieci w klasach 0-1

Ankieta z Urzędu Miasta

Ankieta została zakończona.

 • W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 latkami w klasie pierwszej?
  *
  • w stopniu bardzo dobrym
  • w stopniu dobrym
  • w stopniu dostatecznym
  • nie jest przygotowana
 • W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanienauczycieli do pracy w klasie pierwszej?
  *
  • w stopniu bardzo dobrym
  • w stopniu dobrym
  • w stopniu dostatecznym
  • nie jest przygotowana
 • W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanie
  *
  • w stopniu bardzo dobrym
  • w stopniu dobrym
  • w stopniu dostatecznym
  • nie jest przygotowana
 • Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?
  *
  • w sposób tradycyjny( zajęcia w ławkach, lekcje 45 minutowe itp.)
  • w sposób elastyczny - różny czas zajęć edukacyjnych
 • Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia dzieciom warunki bezpieczeństwa?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy Państwa zdaniem świetlica szkolna sprzyja rozwojowi dziecka 6 letniego i jest uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak oceniacie Państwo komunikację mięszy nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?
  *
  • jest bardzo dobra
  • jest dobra
  • jest różna i dobra i zła
  • nie jest najlepsza
  • jest zdecydowanie zła
 • Czy Państwa zdaniem dzieci są zadowolone ze szkoły?
  *
  • tak
  • nie
 • W jaki sposób zagospodarowana jest przestrzeń w klasach szkolnych, w których uczą się sześciolatki? Proszę wybrać określenie najlepiej opisujące tę przestrzeń.
  *
  • ławki/stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, brak miejsca do zabawy i zmiany aktywności dzieci
  • ławki/stoliki ustawione w grupy, półkole lun inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, półeczki z książkami i czasopismami dla dzieci
  • ławki/stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, na końcu lub na początku miejsce dla dzieci do zabawy lub rozmów całej grupy z nauczycielem
  • ławki/ stoliki w grupy, półkole lun inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, szafki z szufladami czy innymi miejscami dla każdego dziecka do przec
 • Jakie informacje o dziecku otrzymują Państwo od nauczyciela-wychowawcy?
  *
  • nauczyciel nie przekazuje nam żadnych informacji o dziecku i jego funkcjonowaniu w szkole
  • nauczyciel często rozmawia z rodzicami, opowiada o sukcesach dziecka i postępach w nauce
  • nauczyciel rzadko rozmawia z rodzicami, przekazuje głównie informacje o trudnościach dziecka w nauce
  • nauczyciel rozmawia z rodzicami, przekazuje pozytywne i negatywne informacje o dziecku
 • Czy Pańswswojego o jesteście zadowoleni ze szkoły dziecka?
  *
  1 2 3 4 5
  nie jestem zadowoly 1 - jestem bardzo zadowolony 5
 • jestem rodzicem klasy?
  *
 • własne spostrzeżenia

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl