ankiety online

AKTYWIZACJA KOBIET BEZROBOTNYCH MIĘDZY 25 A 30 ROKIEM ŻYCIA.

W MIASTACH DO 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW
 • Wykształcenie
  *
  • Brak/ Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Czy aktualnie szuka Pani pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zaznaczyła Pani „TAK”, proszę zaznaczyć jakiego rodzaju.
  *
  • Praca umysłowa
  • Praca w zawodzie
  • Praca fizyczna
  • Każda praca
  • Praca z odpowiednim wynagrodzeniem
  • Praca spełniająca moje oczekiwania
  • Praca blisko miejsca zamieszkania
  • Praca tymczasowa
  • Staż/ praktyka
 • Ile godzin dziennie jest Pani gotowa pracować za godziwe wynagrodzenie?
  *
  • Do 4 godzin (pół etatu)
  • 5-8 godzin
  • 8-10 godzin
  • do 12 godzin
  • tyle, ile trzeba
 • Ile czasu pozostaje Pani bez pracy?
  *
  • Do 1 m-ca
  • 1-6 miesięcy
  • 6-12 miesięcy
  • powyżej roku
 • Czy jest Pani zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli na powyższe Pytanie odpowiedziała Pani "Nie", proszę uzasadnić dlaczego.
 • Jakiej pracy na pewno nigdy Pani nie podejmie?
  *
 • Jakie posiada Pani doświadczenie zawodowe? Proszę podać nazwę wykonywanego w przeszłości zawodu i/lub zajmowane stanowisko oraz okres czasu pracy (miesiące lub lata). Np.:, szwaczka - 6 m-cy, pracownik administracyjny - 2 lata. Proszę podać najdłuższy sta
 • Proszę wymienić najważniejsze ukończone kursy/ szkolenia i posiadane z tego tytułu uprawnienia (prawo jazdy, kurs księgowości itp.)
 • . Ile razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiała Pani w sprawie pracy z potencjalnym pracodawcą ?
  • Wcale
  • jeden raz
  • 2 – 5 razy
  • 6 -10 razy
  • kilkanaście razy
 • Jak daleko byłaby Pani skłonna dojeżdżać do pracy (czas dojazdu)?
  • musi być blisko (bez dojazdów)
  • 10 - 20 min
  • 0,5 - 1 h
  • do 2 h
 • Czy posiada Pani jakieś przeciwwskazania zdrowotne dla wykonywania pracy fizycznej?
  • Tak
  • Nie
  • Niewielkie
  • Nic mi o tym nie wiadomo
 • Z jakich źródeł informacji najczęściej korzysta Pani w celu znalezienia pracy?
  • Znajomi
  • Internet
  • Prasa
  • Urząd Pracy
  • Tablice ogłoszeniowe
  • Radio i TV
  • Sama wysyłam aplikacje
  • Wizyty bezpośrednie w firmach
  • żadne
 • Czy mogłaby Pani zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę?
  • Tak, czasowo dopuszczam taką możliwość
  • Nie
  • Tylko, gdy z całą rodziną
  • Jeśli byłoby mnie stać na przeprowadzkę
  • Tak , chętnie to zrobię na stałe
 • Jakiej pomocy oczekuje Pani w znalezieniu pracy? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 pola.
  • po prostu zatrudnienia mnie
  • dodatkowego zasiłku finansowego
  • szkolenia jak znaleźć pracę
  • pomocy społecznej dla rodziny
  • pomocy w znalezieniu pracy za granicą
  • pomocy finansowej w założeniu własnej działalności gospodarczej
  • stworzenia nowych miejsc pracy przez państwo
 • Ile czasu może poświęcić Pani na udział w kursie i naukę dla zdobycia pracy?
  • Do tygodnia
  • kilka tygodni
  • 1-2 m-ce
  • Tak długo, jak będzie to potrzebne
 • W jakich kategoriach szkoleń wzięłaby Pani udział?
  • Administracja i organizacje
  • Ekologia
  • Artystyczne
  • Finanse
  • Informatyka
  • Języki
  • Zawodowe
  • Zdrowie i Uroda
  • Inne, np.prawo jazdy
 • Czy zdecydowałaby się Pani na szkolenie/kursy internetowe?
  • Tak
  • Nie
 • Od czego Pani zdaniem przede wszystkim zależy znalezienie pracy?
  • od znajomości i tzw. „układów”
  • od własnej wytrwałości
  • umiejętności autoprezentacji
  • pomocy innych
  • posiadanych kwalifikacji
  • to kwestia przypadku, „szczęścia”
  • dobrego CV
  • chęci i czasu przeznaczonego na szukanie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl