ankieta

bajka pr

 • Proszę oznaczyć swoją płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Proszę zaznaczyć swój wiek
  • 20-25 lat
  • 26-40 lat
  • 41-55 lat
  • 56 lat i więcej
 • Proszę zaznaczyć wielkość umiejscowienia zakładu pracy
  • wieś
  • Miasto do 10 tys. mieszkańców
  • Miasto od 10 tys. do 100 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Proszę oznaczyć swój tytuł zawodowy
  • nauczyciel stażysta
  • nauczyciel kontraktowy
  • nauczyciel mianowany
  • nauczyciel dyplomowany
 • Proszę zaznaczyć w jakiej placówce Pan/Pani pracuje
  • przedszkole publiczne
  • przedszkole niepubliczne
  • publiczna szkoła podstawowa
  • niepubliczna szkoła podstwowa
 • Proszę oznaczyć wiek dzieci w prowadzonej przez Pana/panią grupie
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę teoretyczną na temat bajkoterapii (pojęcie, geneza, rodzaje)?
  • Uważam się za eksperta w tym temacie
  • Posiadam dużą wiedzę
  • Posiadam średnią wiedzę
  • Posiadam słabą wiedzę
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
  • Trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę praktyczną na temat bajkoterapii (pojęcie, geneza, rodzaje)?
  • Uważam się za eksperta w tym temacie
  • Posiadam dużą wiedzę
  • Posiadam średnią wiedzę
  • Posiadam słabą wiedzę
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
  • Trudno powiedzieć
 • W jaki sposób nabył/a Pan/Pani wiedzę na temat bajkoterapii? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
  • Samodzielnie z literatury
  • Od innych nauczycieli
  • Na kursie/warsztacie/szkoleniu
  • Na studiach
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
 • Jak często stosuje Pan/Pani bajkoterapię w pracy?
  • Nigdy
  • Rzadziej niż raz w miesiącu
  • Kilka razy w miesiącu
  • Kilka razy w tygodniu
  • Codziennie
  • Trudno powiedzieć
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl