ankiety

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

to badanie posłuży do napisania pracy magisterskiej - bardzo dziękuję za poświęcony czas
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 0-20
  • 21-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • powyżej 60
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
 • Staż Pracy
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • 16-25 lat
  • powyżej 25 lat
 • Pana/Pani firma zatrudnia
  *
  • do 10 osób
  • od 11 do 50 osób
  • od 51 do 100 osób
  • powyżej 100 osób
 • Charakter wykonywanej pracy
  *
  • administracyjna/umysłowa
  • fizyczna
  • stanowisko kierownicze niższego/średniego szczebla
  • stanowisko kierownicze wyższego szczebla
 • Komunikacja wewnętrzna w Pana/Pani miejscu pracy przede wszystkim:
  *
  • Pełni funkcję przekazywania poleceń
  • Jest głównym źródłem informacji
  • Pomaga w zrozumieniu zleconych zadań
  • Jest formą budowania relacji ze współpracownikami
 • Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz instytucji ma wpływ na jakość pracy ?
  *
  • Tak, jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ
  • Tak, ma duży wpływ
  • W niewielkim stopniu wpływa na jakość
  • Nie ma żadnego znaczenia
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w instytucji i przepływ informacji wewnątrz zespołu pracowników.
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Czy ma Pani/Pan dostęp do informacji niezbędnych do realizowania swoich obowiązków?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w instytucji.
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wie Pan/ Pani gdzie może znaleźć potrzebne informacje?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy w instytucji w której Pani/Pan pracuje brane są pod uwagę opinie pracowników w obszarze komunikacji?
  *
  • Tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jakie instrumenty komunikacji z pracownikami stosuję się w Pani/Pana instytucji (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
  *
  • Intranet
  • Spotkania
  • Tablice ogłoszeń
  • e-maile
  • Broszury
  • Imrezy integracyjne i Eventy
  • Inne
  • Korespondencja papierowa
  • Zarządzenia
 • Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w instytucji w skali od 1 do 5 pomiędzy (5-bardzo dobrze, 1-bardzo źle)
  *
  bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle
  Przełożonym, a podwładnym
  Podwładnym, a przełożonym
  Pracownikami
  Działami
 • Jaką drogą w Pana/Pani instytucji dociera do pracowników więcej informacji?
  *
  • Drogą formalną
  • Drogą nieformalną
 • Którą formę komunikacji w instytucji w której Pani/Pan pracuje stosuje się częściej?
  *
  • Forma ustna
  • Forma pisemna
  • Równocześnie ustna i pisemna
 • Czy w instytucji w której Pani/Pan pracuje pojawiają się problemy z zakresu komunikacji wewnętrznej?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jak duże znaczenie w instytucji w której Pani/Pan pracuje ma komunikacja wewnętrzna:
  *
  • Bardzo duże
  • Średnie
  • Niewielkie
 • Czy w instytucji w której Pani/Pan pracuje system komunikacji wymaga poprawy?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy Pana/Pani zdaniem opinie pracowników zmieniają coś w obiegu informacji w instytucji w której Pan/Pani pracuje?
  *
  • Są kluczowe
  • Mają średnie znaczenie
  • Kierownictwo nie liczy się z opiniami pracowników
 • Jakie Pani/Pana zdaniem istnieją bariery utrudniające skuteczną komunikację wewnątrz instytucji ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz)
  *
  • Nieufność wobec siebie
  • Niedoinformowanie
  • Brak bezpośrednich kontaktów między wszystkimi pracownikami
  • Brak odpowiednich narzędzi komunikacji wewnętrznej
  • Zbyt duża ilość informacji
  • Zbyt długi czas dotarcia informacji z górnych szczebli do niższych
  • Plotki
  • Sprzeczność w przekazywanych informacjach
  • Blokowanie informacji przez kierownictwo
  • Blokowanie informacji przez pracowników
 • Czy według Pani/Pana dobra komunikacja w instytucji skutkuje zwiększeniem efektywności pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana komunikacja wewnątrz instytucji w której Pan/Pani pracuje ?
  *
  • Odgrywa dużą rolę
  • Odrywa rolę tylko w szczególnych przypadkach
  • Ma niewielkie znaczenie
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się w instytucji w której Pan/Pani pracuje ?
  *
  • Przebiega ona bardzo sprawnie, nie wymaga poprawy
  • Jedynie niewielkie szczegóły wymagają poprawy
  • Uważam, że jest na niskim poziomie i wymaga natychmiastowej poprawy
  • Nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl