ankiety online

Opinia młodzieży licealnej na temat rodziny niepełnej

Ankieta wykonana do celów poglądowych przy tworzeniu pracy licencjackiej na temat rodzin niepełnych.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • poniżej 17
  • 17-19
  • powyżej 19
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto wojewódzkie
  • Miasto 50 tys. -200 tys. mieszkańców
  • Miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
  • Wieś
 • Czy rozumie Pan/Pani pojęcie "rodzina niepełna"?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy spotkał się Pan/Pani z przypadkiem rodziny niepełnej?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Jestem członkiem rodziny niepełnej
 • Czy fakt bycia rodziną niepełną ma zasadniczy wpływ na wychowanie dziecka?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy fakt bycia dzieckiem należącym do rodziny niepełney ma zasadniczy wpływ na osiągane wyniki w nauce?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jaki wpływ na dziecko ma fakt należenia do rodziny niepełnej w kontaktach z rówieśnikami?
  *
  • Bardzo pozytywny
  • Raczej pozytywny
  • Raczej negatywny
  • Bardzo negatywny
  • Nie ma wpływu
  • Trudno powiedzieć
 • Czy brak jednego z rodziców jest dotkliwy dla dziecka?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Brak, którego z rodziców jest wg Pana/Pani bardziej dotkliwy?
  *
  • Matki
  • Ojca
  • Obojga tak samo
  • Trudno powiedzieć
 • Czy wg Pana/Pani samotne wychowywanie dziecka/dzieci ma wpływ na życie prywatne i zawodowe?
  *
  • Zadecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy wg Pana/Pani osoby wychowywane w rodzinach niepełnych są bardziej podatne na negatywny wpływ innych osób?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jaki wg Pana/Pani jest najczęstszy powód rozbicia rodziny?
  *
  • Rozwód małżonków
  • Zdarzenie losowe (wypadek)
  • Śmierć jednego z małżonków
  • Emigracja zarobkowa
 • Jakie są najważniejsze znane Panu/Pani problemy rodzin niepełnych?
  *
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z przypadkiem dyskryminacji członka lub całej rodziny niepełnej?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wg Pana/Pani wychowanie się w rodzinie niepełnej ma wpływ na dorosłe życie?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy wg Pana/Pani wychowywanie się w rodzinie niepełnej ma wpływ na założenie swojej rodziny w przyszłości?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy wg Pana/Pani fakt wychowania się w rodzinie niepełnej daje większe szanse na rozbicie swojej rodziny w przyszłości?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy nagłośnienie istnienia problemu rodzin niepełnych jest konieczne?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy wg Pana/Pani młodzież licealna ma dostateczną wiedzę o występowaniu rodzin niepełnych oraz ich problemach?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
  • Trudno powiedzieć
 • W jakim stopniu wg Pana/Pani świadczenia (np alimenty) lub przysyłane z emigracji zarobkowej pieniądze rekompensują brak rodzica?
  *
  • Bardzo dużym
  • Dużym
  • Wystarczającym
  • Niedostatecznym

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl