ankieta online

Bezpieczeństwo imprez masowych

Ankieta na temat bezpieczeństwa imprez masowych
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • do 30 lat
  • 31-50 lat
  • powyżej 50 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Czy ogólnie czuje się Pan(i) bezpiecznie podczas imprez masowych?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na sportowych imprezach masowych (np. mecze piłki nożnej)?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na artystyczno-rozrywkowych imprezach masowych?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych w amfiteatrze?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych na stadionie?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • odp 4
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych w filharmonii, kinie, teatrze?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na imprezach masowych organizowanych w parku, centrum miasta, rynku?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Co Pana(i) zdaniem stanowi dzisiaj największe zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych w województwie podlaskim? (proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *
  • Terroryzm (bioterroryzm)
  • Bójki
  • Wandalizm (niszczenie urządzeń, wyposażenia, itp.)
  • Rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami (kamienie, butelki, niebezpieczne przedmioty)
  • Agresywne zachowania uczestników
  • Podłożenie ładunku wybuchowego
  • Napady
  • Kradzież
  • Katastrofa (np. zawalenie się sceny, itp)
  • Oszustwa (wyłudzenia)
  • Wypadki drogowe
  • Panika
  • Zagrożenia związane z zabezpieczeniem medycznym
  • Pożary
  • Koronawirus
 • Co Pana(i) zdaniem jest największym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych? (proszę wskazać maksymalnie 2 czynniki)
  *
  • Choroby
  • Alkohol
  • Niski poziom organizacyjny
  • Przemoc
  • Łatwość wniesienia niebezpiecznych przedmiotów
  • Narkotyki
  • Nieprzestrzeganie przepisów np. bhp
  • Niewystarczająca działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
  • Lekceważący stosunek uczestników do zachowania bezpieczeństwa
 • Czy miał(a) Pan(i) kiedykolwiek styczność z instytucjami, służbami ochraniającymi imprezy masowe?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak ocenia Pan(i) to doświadczenie?
  • Pozytywnie
  • Negatywnie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy ma Pan(i) zaufanie do różnego rodzaju służb i instytucji ochraniających imprezy masowe?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy według Pana(i) służby i instytucje mają realny wpływ na bezpieczeństwo imprez masowych w województwie podlaskim?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan(i) pracę służb ochraniających imprezy masowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom?
  *
  Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze
  Kontrola uczestników
  Działania prewencyjne
  Reagowanie na zagrożenie
  Współpraca z innymi podmiotami
 • Którą z poniższych służb (instytucji) zdaniem Pana(i) cieszy się największym zaufaniem w kwestii bezpieczeństwa imprez masowych?
  *
  • Policja
  • Firma ochroniarska
  • Straż Pożarna
  • Zarządca obiektu
  • Służba Zdrowia
  • Organy Samorządowe
 • Na czym głównie opiera Pan(i) ocenę bezpieczeństwa na imprezach masowych?
  *
  • Na własnych doświadczeniach z firmą ochroniarską
  • Na własnych obserwacjach
  • Na opiniach znajomych, rodziny lub sąsiadów
  • Na informacjach prasowych, telewizyjnych, radiowych, z Internetu
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl