ankiety

KWESTIONARIUSZ ANKIETY - Wolontariat

Jestem studentka pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej w Wyższej Szkole informatyki i Umiejętności. Kwestionariusz ankiety jest anonimowy i został skonsultowany w celu zebrania materiału na temat roli i znaczenia wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki badań wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych. Dziękuję za pomoc.
 • Płeć:
  • kobieta,
  • mężczyzna.
 • Wykształcenie:
  • podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • zasadnicze zawodowe,
  • średnie,
  • wyższe.
 • Czym jest dla Ciebie wolontariat?
  • formą spędzania czasu wolnego,
  • bezinteresowną pomocą potrzebującym,
  • działaniem w imię wyższych celów,
  • poszerzaniem kontaktów poprzez pomoc innym,
  • metodą pozyskiwania nowych umiejętności.
 • Co skłoniło Cię do uczestnictwa w wolontariacie?
 • Czy wiążesz swoją przyszłość z pracą w pomocy społecznej?
  • zdecydowanie tak,
  • raczej tak,
  • nie wiem,
  • raczej nie,
  • zdecydowanie nie.
 • Jak często odwiedzasz placówkę w której jesteś wolontariuszem?
  • więcej jak raz w tygodniu,
  • raz w tygodniu,
  • kilka razy w miesiącu,
  • rzadko.
 • Czy uważasz, że placówka jest dobrze przygotowana na przyjęcie wolontariuszy?
  • tak,
  • nie wiem,
  • nie.
 • Czy placówka posiada indywidulany program dla każdego członka wolontariatu?
  • tak,
  • nie wiem,
  • nie.
 • Jak długo jesteś wolontariuszem?
 • Czy chciałbyś coś zmienić w funkcjonowaniu wolontariatu?
  • tak,
  • nie.
 • Jeśli tak, to co?
 • Czy wolontariat zmienił Twoje życie?
  • tak,
  • nie.
 • Jeśli tak to w jaki sposób, jakie są Twoje odczucia?
 • Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry wolontariusz? (wymień trzy)
 • Jakie konkretne zadania wykonujesz jako wolontariusz? (wymień 5 głównych, które uważasz za najważniejsze)
 • Jak dowiedziałeś się o możliwości odbywania wolontariatu w placówce?
 • Czy i jak często odbywają się spotkania z wolontariuszami?
 • Czy możesz liczyć na wsparcie wychowawcy, który obiął opiekę nad Twoim wolontariatem?
  • tak,
  • nie.
 • Czy wolontariuszem według Ciebie może być każdy?
  • tak,
  • nie wiem,
  • nie.
 • Dlaczego?
 • Czy ktoś ze znajomych / z rodziny współpracował / współpracuje z jakąś instytucją w ramach wolontariatu?
  • tak,
  • nie.
 • Jeśli tak, to jaką?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl