ankiety

Konkurencyjność i innowacyjność SSE w Polsce.

Badanie konkurencyjności i innowacyjności SSE w Polsce na przykładzie KSSE.

Ankieta została zakończona.

 • Jaka jest płynność finansowa w Państwa firmie? Czy firma jest zdolna do regulowania bieżących zobowiązań?
  *
  • bardzo niska
  • niska
  • umiarkowana
  • wysoka
  • bardzo wysoka
 • Czy oceniają Państwo pozytywnie nowoczesność stosowanych technologii w Państwa firmie?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy stosują Państwo nowatorskie rozwiązania w zakresie innowacyjności wyrobów/usług?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Na jakim poziomie oceniają Państwo gęstość i zasięg swoich sieci dystrybucji?
  *
  • niskim
  • dość niskim
  • umiarkowanym
  • dość wysokim
  • wysokim
 • Jak oceniają Państwo kreatywność pracowników biorących udział w zarządzaniu firmą?
  *
  • bardzo niska
  • niska
  • umiarkowana
  • wysoka
  • bardzo wysoka
 • Jakie jest doświadczenie zawodowe pracowników partycypujących w zarządzaniu firmą?
  *
  • bardzo niskie
  • niskie
  • umiarkowane
  • wysokie
  • bardzo wysokie
 • W jakim stopniu zachowana została w przeciągu ostatnich 3 lat technologia wykorzystywana w Państwa firmie (dotycząca zarówno pracy produkcyjnej jak i nieprodukcyjnej - umysłowej)?
  *
  • pozostała bez zmian
  • dokonano kilku zmian
  • wprowadzono istotne zmiany
  • została znacząco zmieniona
  • uległa całkowitej zmianie
 • Jak bardzo znajomość Państwa marki wpływa na decyzje zakupowe Państwa odbiorców?
  *
  • bardzo słabo
  • słabo
  • średnio
  • silnie
  • bardzo silnie
 • Czy Państwa odbiorcy oceniają pozytywnie jakość oferowanych przez Państwa firmę dóbr/usług?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy Państwa firma stosuje innowacyjne techniki badań marketingowych pozwalających na dotarcie do określonej grupy odbiorców?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jak oceniają Państwo różnorodność i częstotliwość zmian ofert proponowanych przez Państwa firmę?
  *
  • bardzo słabo
  • słabo
  • średnio
  • silnie
  • bardzo silnie
 • Czy oferują Państwo programy lojalnościowe, promocje i rabaty swoim stałym klientom?
  *
  • tak
  • nie
 • Jaki jest procentowy poziom wskaźnika udziału w rynku w Państwa firmie?
  *
  • niski
  • dość niski
  • umiarkowany
  • dość wysoki
  • wysoki
 • Na jakim poziomie kształtuje się rentowność sprzedaży w Państwa firmie (stosunek kosztów i przychodów):
  *
  • niskim
  • dość niskim
  • umiarkowanym
  • dość wysokim
  • wysokim
 • Czy pozytywnie oceniają Państwo konkurencyjność Państwa firmy względem innych uczestników rynku?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy w Państwa firmie kładzie się duży nacisk na dbałość o dobrą reputację, czy podejmowane są działania z zakresu public relations?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jakie widzą Państwo SZANSE dotyczące otoczenia konkurencyjnego? Proszę wymienić kilka przykładów:
  *
 • Jakie widzą Państwo ZAGROŻENIA dotyczące otoczenia konkurencyjnego? Proszę wymienić kilka przykładów:
  *
 • Czy mogą Państwo stwierdzić, iż zachowania podmiotów funkcjonujących na rynku – znajdujących się w Państwa otoczeniu są zgodne z zasadą uczciwej konkurencji (konkurowanie twórczością, innowacyjnością, wysoką technologią)?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy odczuwają Państwo zagrożenie wynikające z pojawiania się nowych firm w Państwa otoczeniu?
  *
  • bardzo słabo
  • słabo
  • średnio
  • silnie
  • bardzo silnie
 • Możliwość przejęcia firmy, fuzji – byłaby dla Państwa szansą, czy zagrożeniem?
  *
  • szansą
  • trudno powiedzieć
  • zagrożeniem
 • Czy funkcjonowanie w ramach SSE zwiększyło Państwa konkurencyjność?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • trudno powiedzieć
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Dzięki jakim obszarom odczuwają Państwo poprawę konkurencyjności? Oceny oznaczają odpowiednio: 0 – brak zdania, 1 – najniższa ocena, 3 – najwyższa ocena:
  *
  zwolnienia podatkowe obszar przygotowany pod inwestycję pomoc w sprawach formalnych atrakcyjna lokalizacja - sieć dróg
  0
  1
  2
  3
 • Co według Państwa należałoby zmienić, aby zwiększyć konkurencyjność firm funkcjonujących w ramach SSE?
  *
 • Wielkość firmy:
  *
  • mała
  • średnia
  • duża
 • Rodzaj kapitału zakładowego:
  *
  • krajowy
  • zagraniczny
  • mieszany
 • Forma organizacyjno-prawna:
  *
  • Sp. z o.o.
  • S.A.
  • Sp. Jawna
  • Sp. Partnerska
  • Sp. Komandytowa
  • Sp. Komandytowo-Akcyjna
  • Sp. Cywilna
 • Branża:
  *
 • Wielkość zatrudnienia:
  *
  • do 1 tys.
  • 1-5 tys.
  • powyżej 5 tys.
 • Ilość lat funkcjonowania w ramach SSE:
  *
  • do 2 lat
  • 2-5 lata
  • powyżej 5 lat

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl