ankiety online

Bezpieczeństwo rodziny w aspekcie zdarzeń kryzysowych

Jestem studentem piszę pracę magisterską na temat „BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W ASPEKCIE ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH”. Chciałbym od Pana(i) uzyskać informacje, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Dziękuję za poświęcenie czasu na jej wypełnienie.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto
  • Wieś
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Wiek
  *
  • Poniżej 20 lat
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51-60 lat
  • Powyżej 60 lat
 • Jak ocenia Pani/Pan poziom bezpieczeństwa na terenie swego miejsca zamieszkania?
  *
  • Jest bezpiecznie
  • Jest normalnie
  • Jest niebezpiecznie
  • Nie mam zdania
 • Jakie problemy społeczne w obszarze bezpieczeństwa uważa Pani/Pan za najważniejsze?
  *
  • Niewystarczająca liczba patroli policyjnych
  • Napady, rozboje
  • Wandalizm
  • Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych
  • Przemoc w rodzinie
  • Zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 • Czego lub kogo najbardziej się Pani/Pan boi? (proszę wpisać wszystko co wywołuje u Pani/Pana lęk, strach)
  *
  • Pożary
  • Powodzie
  • Lawiny śnieżne
  • Osuwiska ziemi (kamieni)
  • Epidemie
  • Katastrofy techniczne
  • Stan wojenny / wojna
 • Które z poniższych działań uważa Pani/Pan za najważniejsze w chwili wystąpienia zagrożenia?
  *
  W pożarach przestrzennych W powodziach W katastrofach technicznych
  Izolacja obszarów zagrożonych
  Ewakuacja ludności i dobytku z zagrożonych obszarów
  Regulacja ruchu w strefie działań
  Utrzymanie przejezdności dróg w strefie działań bezpośrednich
  Regulacja ruchu i utrzymanie porządku na drogach
  Wskazywanie szlaków i zadania przewodników w terenie
 • Jakie działania zdaniem Pani/Pana w zakresie poprawy świadomości społeczeństwa powinny być podejmowane przez władze lokalne?
  *
  Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć
  Szkolenie ludności
  Edukacja uczniów i studentów
 • Które z poniższych zagadnień są według Pani/a najważniejsze w podnoszeniu świadomości odnośnie bezpieczeństwa?
  *
  Bardzo ważne Raczej ważne Nieważne Raczej nieważne Trudno powiedzieć
  Kształtowanie podstaw zachowania się w kryzysowych sytuacjach
  Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
  Szkolenie obronne
  Podnoszenie odpowiedzialności za obronę ojcowizny
 • Czy według Pani/a ścisłe współdziałanie z władzami, instytucjami i społeczeństwem może podnieść poziom bezpieczeństwa w społeczności lokalnej?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Które z poniższych działań mogą przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa na terenie Pani/a miejsca zamieszkania?
  *
  Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć
  Szkolenie
  Doradztwo
  Wsparcie sprzętem i zasobami
  Umacnianie przynależności obywatela -żołnierza do lokalnej społeczności
 • Czy według Pani/a należy poprawić stan przygotowywania planów działań na wypadek klęsk żywiołowych dotyczących wskazanych poniżej działań?
  *
  Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć
  Przygotowanie planów
  Zgromadzenie zapasów
  Przeszkolenie ludności
 • Czy według Pani/a należy przygotować społeczeństwo na wypadek zagrożenia wojennego i okupacji?
  *
  Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć
  Przygotowanie schronów
  Przygotowanie ukryć dla ludności cywilnej
  Określenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia
  Budowa ukryć i schronów
  Budowa magazynów zaopatrzenia ludności
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl