ankieta online

Dogoterapia dziecka upośledzonego w stopniu głębokim

Witam serdecznie. Jestem studentką Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie. Piszę pracę licencjacką na temat dogoterapii. Poniższa ankieta dotyczy dogoterapii jako jednej z form rehabilitacji dziecka upośledzonego w stopniu głębokim. Ankieta skierowana jest do osób prowadzących zajęcia dogoterapeutyczne. Informuję przy tym, że ankieta jet anonimowa, a uzyskane wyniki wykorzystuję tylko do części badawczej pracy. Dziękuję za poświęcony czas.
 • Jakie warunki lokalowe powinny być spełnione, aby przeprowadzić zajęcia z dogoterapii?
  • zajęcia mogą odbywać się w zwykłej sali lekcyjnej
  • zajęcia powinny być przeprowadzone w dobrze zaopatrzonej sali w sprzęt rehabilitacyjny, różnorakie środki dydaktyczne
  • zajęcia z dogoterapii mogą odbywać się na świeżym powietrzu
 • Na jaką sferę Pana/Pani zdaniem dogoterapia działa najskuteczniej?
  • sfera emocjonalna
  • sfera społeczna
  • sfera intelektualna
  • sfera fizyczna
 • Z której z form dogoterapii najczęściej Pan/Pani korzysta podczas prowadzenia zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim?
  • asystentura z psem
  • edukacja z psem
  • terapia z psem
 • Która z wyżej wymienionych form zajęć dogoterapii jest Pana/Pani zdaniem najbardziej efektywna w terapii dziecka upośledzonego w stopniu głębokim?
  • asystentura z psem
  • edukacja z psem
  • terapia z psem
 • Jak często Pana/Pani zdaniem takie dziecko powinno korzystać z dogoterapii, aby uzyskać pożądane efekty?
  • raz w miesiącu
  • dwa razy w miesiącu
  • raz w tygodniu
  • dwa razy w tygodniu
  • częściej niż dwa razy w tygodniu
 • A jak długo Pana/Pani zdaniem takie dziecko powinno uczęszczać na terapię, aby można było zaobserwować jej skuteczność?
  • miesiąc
  • trzy miesiące
  • pół roku
  • rok
  • zależy od rodzaju zaburzeń
 • Jakie zmiany zauważył/a Pan/i w zachowaniu dzieci głęboko upośledzonych, uczestniczących w tej formie terapii?
  • poprawa sprawności motorycznej
  • zmniejszenie przykurczu mięśniowego
  • poprawa zdolności werbalnych oraz zmniejszenie wad wymowy
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
  • obniżenie agresji
  • zwiększenie koncentracji uwagi
  • poprawa komunikacji z innymi osobami
  • nawiązanie więzi ze światem
 • Od jakich czynników Pana/Pani zdaniem zależy skuteczność dogoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim? (Proszę zakreślić maksymalnie trzy najistotniejsze Pana/Pani zdaniem odpowiedzi)
  • obszarów, typów zaburzeń dziecka
  • wieku dziecka, im wcześniej rozpoczęta terapia tym skuteczność jest wyższa
  • długości uczestnictwa w terapii
  • indywidualnych czynników rozwojowych dziecka
  • formy zajęć stosowanej w dogoterapii
  • liczby uczestników w zajęciach
  • pozytywnego nastawienia do zajęć
 • W jaki sposób rodzice takiego dziecka najczęściej reagują na dogoterapię?
  • zdecydowanie pozytywnie
  • raczej pozytywnie
  • są im obojętne
  • raczej negatywnie
  • zdecydowanie negatywnie
 • W jakich grupach Pana/Pani zdaniem powinny odbywać się zajęcia z dogoterapii aby przyniosły najlepszy rezultat w rehabilitacji dziecka głęboko upośledzonego?
  • najlepsze efekty uzyskuje się w pracy indywidualnej
  • optymalna ilość waha się w granicy od 3 do 5 osób
  • im większa grupa, tym lepsze efekty dogoterapii
 • Które cechy psa według Pani/ Pana są wyjątkowo ważne w kontakcie z takim dzieckiem? (można zaznaczyć kilka)
  • kolor sierści
  • długość sierści
  • wielkość psa
  • jest to bez znaczenia
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl