ankieta online

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowni Państwo! W związku z przygotowywaniem przeze mnie pracy licencjackiej na Uniwersytecie Śląskim zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej sytuacji kobiet w Państwa firmie, a także wyrażenie swojej opinii na temat strategii gender-mainstreaming, czyli włączania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w główny nurt polityki. Dla Państwa komfortu i zachowania pełnej anonimowości bardzo proszę o wypełnienie ankiety wybrane osoby z Państwa firmy. Bardzo proszę o zaznaczanie tylko jednej odpowiedzi w każdym pytaniu, chyba, że instrukcja pytania stanowi inaczej. Serdecznie dziękuję!

Ankieta została zakończona.

 • 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją różnice w sposobie zarządzania kobiet i mężczyzn?
  *
  • tak
  • nie
  • raczej tak
  • raczej nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl