ankiety online

Świadomość społeczeństwa odnośnie profilatyki zdrowotnej.

Szanowny Respondencie w ramach przygotowania pracy magisterskiej prowadzą badania dotyczące świadomości społeczeństwa odnośnie profilaktyki zdrowotnej. Nie zajmie ona więcej niż 5 minut. Uprzejmie proszę o udzielenie prawdziwych i szczerych odpowiedzi na pytania dotyczące tego zagadnienia. Dziękuje za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • >55
 • Miejsce zamieszkania
  • Wieś
  • Miasto do 20 tysięcy
  • Miasto 20-50 tysięcy
  • Miasto do 100 tysięcy
  • Miasto powyżej 100 tysięcy
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Czy spotkał/-a się Pan/Pani z pojęciem profilaktyki zdrowotnej?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Co dla Pana/Pani więże się z tym pojęciem?
  • zapobieganie chorobom
  • dbanie o zdrowie
  • wykonywanie różnych badań
  • prawidlowy styl życia
  • odpowiednia dieta
  • higiena osobista
  • aktywność fizyczna
  • czyste środowisko
  • przeciwdziałanie uzależnieniom
  • nie wiem
 • Czy dla Pana/Pani profilaktyka zdrowotna jest ważna?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Gdzie usłyszał/-a Pan/Pani o profilaktyce zdrowotnej?
  • prasa
  • ulotki
  • bilboardy
  • internet
  • telewizja
  • znajomi
  • radio
  • rodzina
  • lekarz POZ
 • Czy korzysta Pan/Pani z badań profilaktycznych w ramach POZ? (jeśli tak to jak często)
 • Z jakich badań profilaktycznych Pan/Pani korzysta?
  • badania krwi
  • EKG
  • RTG klatki piersiowej
  • USG jamy brzusznej
  • badania okresowe
  • badania wzroku
  • badania słuchu
  • badania ogólne moczu
  • kolonoskopia
  • cytologia
  • mammografia
  • badanie palpacyjne piersi
 • Czy bierze Pan/Pani udział w kampaniach promujących profilaktykę?
  • tak
  • nie
 • Czy namawia Pan/Pani rodzinę/znajomych do korzystania z badań profilaktycznych?
  • tak
  • nie
 • Czy według Pana/Pani profilaktyka ma wpływ na zdrowie człowieka?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy według Pana/Pani w naszym kraju skutecznie podnosi się wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie kampanie społeczne promujące profilaktykę może Pan/Pani wymienić? (maksymalnie 3)
 • Jak określa Pan/Pani swój stan zdrowia?
  • bardzo dobry
  • dobry
  • zadowalający
  • zły
 • Jak ocenia Pan/Pani ogólny stan zdrowia członków swojej najbliższej rodziny?
  • bardzo dobry
  • dobry
  • zadowalający
  • zły
 • Jakie problemy zdrowotne występują u Pana/Pani lub u dorosłych członków najbliższej rodziny?
  • choroby układu krążenia
  • choroby układu oddechowego
  • choroby narządu ruchu
  • choroby układu trawiennego
  • zaburzenia psychiczne
  • choroby nowotworowe
  • wady wzroku

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl