ankieta

Ankieta dla pracowników opuszczających firmę

Dla wszystkich chętnych podzielenia się swoimi uwagami na temat powodów, dla których opuszczają firmę, oceny obecnego systemu motywacyjnego i organizacji pracy w firmie.
 • Wskaż swoje miejsce w strukturze (nazwa komórki organizacyjnej)
 • Stanowisko kierownicze
  *
  • TAK
  • NIE
 • Okres zatrudnienia w firmie
  *
  • Do 3 miesięcy
  • 3 - 6 miesięcy
  • Mniej niż rok
  • 1 - 3 lata
  • 3 - 5 lat
  • Powyżej 5 lat
 • Jakie były Twoje główne powody rozpoczęcia pracy w firmie?
  *
  • Bezrobocie i potrzeba pracy
  • Dobra opinia o firmie, polecenie przez znajomego
  • Dobre warunki pracy
  • Lokalizacja, dobra komunikacja, bliskość zamieszkania
  • Możliwość rozwoju kariery
  • Chęć zmiany pracy, zawodu, otoczenia
  • Wynagrodzenie
 • Jakie są Twoje główne powody odejścia z pracy?
  *
  • Wyższa płaca
  • Lepszy pakiet bonusów i warunki pracy
  • Lepsze warunki rozwoju zawodowego
  • Bliskość z domu do pracy, komunikacja
  • Konflikt ze współpracownikami
  • Konflikt z przełożonym
  • Powody rodzinne, osobiste, zdrowotne
  • Godziny pracy
  • Zmiana zawodu
  • Zwolnienie przez pracodawcę
 • Twoja opinia i odczucia na temat pracy w firmie
  *
  Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się
  Atmosfera była miła i przyjazna
  Moje kwalifikacje były efektywnie wykorzystane
  Zdobyłem nowe umiejętności
  Motywowano mnie do efektywnej pracy
  Środowisko pracy było bezpieczne, wygodne i odpowiednio wyposażone
  Sprawiedliwie i równo traktowano pracowników
  Zachęcano mnie do samodzielności i aktywności
  Nagradzano mnie za osiągnięcia i wysiłek w pracy
  Cieszyłem się prestiżem wśród znajomych dzięki pracy w firmie
  Dobrze się czułem, miałem poczucie bezpieczeństwa pracy
  Umożliwiono mi rozwój zawodowy poprzez szkolenia
  Mile będę wspominał spędzony tu czas
 • Co może być zmienione, ulepszone w firmie?
 • Twoja opinia na temat pracy w komórce organizacyjnej
  *
  Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się
  Jest sprawna komunikacja wewnętrzna i dobry dostęp do informacji
  Dobre wyposażenie i sprzęt do pracy
  Jest odpowiednia liczba pracowników
  Dobra współpraca między współpracownikami
  Obłożenie pracą jest racjonalne
 • Co Twoim zdaniem powinno być zmienione, ulepszone w komórce organizacyjnej?
 • Twoja opinia o przełożonym
  *
  Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się
  Jest dobrym organizatorem pracy
  Dba o podwładnych pracowników
  Jest otwarty na sugestie
  Rozumie i docenia wkład pracy swoich pracowników
  Ma czas i jest dostępny dla swoich pracowników
 • Twój komentarz lub sugestia dotycząca Twojego przełożonego
 • Jak oceniasz ofertę dostępnych dodatkowych bonusów
  *
  Nie mam zdania Słaba Średnia Dobra
  Pakietu medycznego
  Pakietu ubezpieczeń
  Dopłat do wypoczynku
  Oferowanych zapomóg socjalnych
  Dopłat do imprez kulturalnych i sportowych
  Refundacji nabycia okularów
  Pożyczek pracowniczych
  Możliwości preferencyjnego zakupu leków i kosmetyków
 • Co byś zmienił, o co byś rozszerzył system dodatków?
 • Co Cię najbardziej rozczarowało w firmie?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl