ankieta online

Efektywność Indywidualnych Planów Działania w praktyce

Szanowni Państwo celem badań jest sprawdzenie efektywności Indywidualnych Planów Działania w praktyce doradcy zawodowego. Badania są prowadzone w celu napisania pracy dyplomowej. Dziękuję za poświęcony czas i okazane zaufanie.

Ankieta została zakończona.

 • Czy korzysta Pani/Pan z IPD?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeżeli w pyt.1 odp. TAK, proszę zaznaczyć dlaczego
  • ponieważ skraca proces identyfikacji problemów klienta
  • ułatwia pracę dordcy
  • jest to standardowe narzędzie w mojej pracy
  • jest to bardzo złożone narzędzie o różnorodnym zastoswaniu
 • Jakie narzędzia używa Pani/Pan w swojej parcy? Proszę o max 3 odp.
  *
  • testy
  • rozmowa diagnozująco- doradcza
  • IPD
  • warsztaty grupowe
 • Jaki ma Pani/Pan stosunek do IPD?
  *
  • pozytywny
  • negatywny
  • ambiwalentny
 • Proszę uzasadnić swoją odpowiedź z pytania nr 4
  *
 • Jaki model doradztwa reprentuje Pani/Pan w codziennej pracy?
  *
  • dyrektywny
  • dialogowy
  • liberalny
 • W jaki sposób zdobywał/a lub zdobywa Pani/Pan wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego?
  *
  • ukończyłam/em studia
  • aktywnie uczestnicze w stowarzyszeniach, grupach i portalach o tematyce doradczej
  • uczestnicze w zjazdach, warsztatach, kursach
  • nadal się kształce na uczelniach
 • Jakim jestem doradcą? Proszę zaznaczyć najbliższe stwierdzenie Pani/Panu.
  *
  • uważam, że każdy klient powinien konsultować wszystkie decyzje z doradcą
  • w pracy daję wiele swobody klientom
  • zanim zacznę pracę staram się poznać klienta i wczuć w jego sytuację
  • lubię kiedy klient jest samodzielny
 • Jaki czynnik według Pani/Pana decyduje o skuteczności IPD?
  *
  • empatyczna postawa doradcy
  • szeroka specjalistyczna wiedza doradcy
  • dialogowy styl pracy
  • konstrukcja IPD
 • Jaka postawa klienta będzie wpływać na skuteczność IPD?
  *
  • zdecydowana
  • niezdecydowana
  • zawiedziona
  • niezainteresowana
 • Jaka sytuacja życiowa klienta przyczyni się do skuteczności procesu doradczego?
  *
  • ustabilizowana
  • kryzysowa
  • trudna
  • przeciętna
 • Jaki stopień świadomości klienta przyczynia się do efektywności IPD?
  *
  • klient zna moce i słabe strony
  • klient nie potrafi wskazać mocnych i słbych stron
  • klient jest świadomy swoich ograniczeń
  • klient nie potrafi określić swoich problemów
 • Jaki czynnik decyduje o skuteczności IPD według Pani/Pana?
  *
  • zdecydowana postawa klienta
  • ustablizowana styuacja życiowa klienta
  • znajomość mocnych i słabych stron przez klienta
  • konstrukcja planów
 • Która grupa klientów najczęściej korzysta z Pani/Pana porady
  *
  • dzieci i młodzież
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy
  • studenci
 • Jak ocenia Pani/Pan skuteczność IPD w swojej pracy?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • dostatecznie
  • niedostatecznie
 • Proszę uzasadnić swoją odpowiedź z pytania nr 15
  *
 • Które z poniższych stwierdzeń według Pani/Pana wskazuje na bardzo dobrą ocenę efektywności IPD?
  *
  • IPD ułatwia pracę doradcy
  • IPD przyśpiesza proces indentyfikacji problemów klienta
  • IPD jest to wieloaspektowe narzędzie o różnorodnym zastoswaniu
  • IPD standaryzuje parce dordcy zawodowego

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl